Teknoloji Değerleme ve Ticarileştirme Destek Hizmetleri

ARİNKOM TTO fikri hakların ticarileştirilmesi aşamasında öğrencilere destek olmaktadır.

Bu çerçevede;

hizmetleri sağlanmaktadır.

Ticarileştirme Süreci