Teknoloji Projelerimiz Projelerimiz
Geri
Anadolu Üniversitesi'nden İlk Yerli Teknoloji Transfer Uzmanı Eğitimi

24.12.2014

Anadolu Üniversitesi'nden İlk Yerli Teknoloji Transfer Uzmanı Eğitimi

Üniversite-Sanayi İş Birliği Platformu (ÜSİMP) eğitmen desteği ile Anadolu Üniversitesi ARİNKOM TTO tarafından, 22 Kasım- 24 Kasım tarihleri arasında “Teknoloji Transfer Uzmanlarına Yönelik Başlangıç Düzeyi Eğitimi” ve 29 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında “Teknoloji Transfer Uzmanlarına Yönelik İleri Düzey Eğitim”, Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Teknik Destek Programı kapsamında; TTO faaliyet alanlarında çalışan uzmanlara yönelik olarak düzenlenen eğitim, kendi alanında “ilk yerli eğitim” olması açısından önem taşıyor. Eğitimlere, Koç Üniversitesi TTO (KU Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü), Turgut Özal Üniversitesi TTO, Mevlana Üniversitesi TTO, Dokuz Eylül Üniversitesi Depark A.Ş., Ege Üniversitesi EBİLTEM TTO, Başkent Danışmanlık, Melikşah Üniversitesi TTO, Bartın Üniversitesi, Seramik Araştırma Merkezi (SAM), Uludağ Üniversitesi TTO, Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Eskişehir İş Geliştirme Merkezi, Bilkent Üniversitesi TTO, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TTO (ETTOM), Atılım Üniversitesi ARGEDA TTO, Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, ASELSAN Teknoloji Transfer Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi ARİNKOM TTO, Anadolu Üniversitesi ANATEK A.Ş.’ den uzman ve yöneticiler katılım gösterdiler. Başlangıç Düzeyi Eğitimi’nde Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Araştırma ve Lisansüstü Politikaları Direktörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Ege Üniversitesi EBİLTEM TTO Müdürü Prof. Dr. Fazilet Vardar Sükan, TEKİM (Teknolojik ve Kurumsal İş Birliği Merkezi) Uzmanı Elif Baktır, Koç Üniversitesi Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Geliştirme Direktörlüğü Teknoloji Transfer Uzmanı Aybüke Semerci, Atılım Üniversitesi Öğretim Elemanı Dr. Elif Kalaycı, ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş. Program Yöneticisi Seda Damla Bük eğitmen olarak bilgilerini uzmanlara aktardılar. Prof. Dr. Hamit Serbest, “Biz ÜSİMP olarak kendi kaynaklarımızla ve kendi insanlarımızla TTO personelinin yetişmesi için düzenlediğimiz ilk yerli malı eğitimi de burada yapıyoruz. Türkiye bugün, arayüz yapıları itibariyle faklı bir noktada olabilirdi. Ama ÜSİMP aracılığıyla biz bu birikimi sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Türkiye 1997’den 2006’ya kadar bu deneyimi edindi. Eskişehir’de, Adana’da, İTÜ’de bu birikimler kazanıldı ve korunuyor.” diye konuştu. Eğitimde; "Teknoloji Transferi ve İnovasyon Kavramları", "Türkiye’de ve Dünyada Teknoloji Transfer Ofisi Yapıları", "Proje Geliştirme ve Yönetiminin Temel Kavramları", "Fikri Haklar ve Sözleşme Yönetimi", "Girişimcilik ve Girişimcilikte Teknoloji ile Teknolojinin Ticarileşmesinde Temel Kavramlar" konuları detaylarıyla katılımcılara aktarıldı. Eğitimin katma değer yaratacak unsurları ise; teknoloji transfer ofisinde çalışan uzman personelin eğitime konu olan ana başlıklar çerçevesinde yeterliliğinin artırılması, TTO’da verilen hizmet kalitesinin arttırılması, Ar-Ge ve yenilik odaklı çalışmaların üniversite-sanayi iş birliği ve teknoloji transferi temelinde ele alınarak interaktif yöntemlerle aktarılması ve örnek uygulamalarla desteklenmesi, üniversite-sanayi iş birliğinde arayüz olarak hizmet veren TTO’ların bölgesel, ulusal ve uluslararası anlamda benzerleriyle ortak ve farklı yönlerinin kavranmasının sağlanması ve iyi uygulamalar konusunda farkındalık yaratılması, üniversite TTO’larının ve bu ofislerde çalışan uzmanların birbirlerinin yetenek ve yetkinliklerinden haberdar olması ve yeni iş birliği ağları kurulması, üniversitelerde üretilen teknolojinin değerlenmesi ve ticarileşmesi süreçlerinin hızlandırılması olarak sıralandı. 2. Hafta, yine 3 gün süren İleri Düzey Eğitim boyunca, Teknoloji Transferine Yönelik Yeni Yaklaşımlar ve Teknoloji Transfer Ofisleri konusunda Prof. Dr. Fazilet Vardar Sükan, Teknoloji Transfer Ofislerinde Kurumsallaşma ve Türkiye İle Dünyadan Örnekler konusunda Müfit Akyos, Üniversite Sanayi İlişkilerinde Stratejik Yaklaşımlar konusunda Prof. Dr. Hamit Serbest, Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Kontratlı Sözleşmeler konusunda İlyas Yılmazyıldız, Fikri ,Sınai Haklar ve Ticarileştirilmesi konusunda konusunda Mustafa Çakır, Teknoloji Tabanlı Şirketleşme konusunda Anıl Durmuş eğitim verdiler. “Her buluş patentlenmeye değecek diye bir şey yok” ARİNKOM TTO Proje Yöneticisi Prof. Dr. M. Ersan Pütün’ün yaptığı açılış konuşmasının ardından söz alan ve ÜSİMP adına herkesi selamlayan Prof. Dr. Serbest, Türkiye'de bu sürecin Amerika gibi işlemediğini, Türkiye'de öncelikle teknoloji transferinin hangi amaçla yapılacağının iyi bilinmesi gerektiğini belirtti. Bu eğitimle her katılımcının kendi alanıyla ilgili konularda istedikleri bilgiye ulaşacağını söyleyen Prof. Dr. Serbest, ''ÜSİMP olarak, bugün burada konuşacaklarımızı sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz. Son olarak ARİNKOM TTO’ya bizi ağırladığı ve buradaki arkadaşlarıma da katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum.'' dedi. “Bilgi bir patenttir, araştırmadır” Teknoloji transferinin bir süreç olduğunu vurgulayan Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Teknoloji Transfer Ofisi (EBİLTEM TTO) Müdürü Prof. Dr. Fazilet Vardar Sükan ise şunları söyledi: “Teknoloji transferi süreci bilgiden faydaya giden bir süreçtir. Üniversiteler ise bunun başlangıç noktasıdır. Bilgi ise bir patenttir, araştırmadır. Bu süreçten sonra patentleme, lisanslama, uzun-kısa personel değişimleri, stajlar, spin-offlar, konferanslar, danışmanlıklar yapabiliriz. Bunu paydaşları ise, firmalar, kamu kuruluşu dernekleri, vakıflar ve girişimcilerdir.” Prof. Dr. Sükan, teknoloji transferinin sosyo-ekonomik ve kültürel bir fayda sağladığını fakat bir Ar-Ge uygulaması olmadığını anlattı. Anketlerden yola çıkarak bu eğitimi düzenlediklerini söyleyen Prof. Dr. Fazilet Vardar Sükan, “Bizim amacımız Türkiye'deki teknoloji transfer ofisi yapılarını güçlendirmek ve geliştirmek. Türkiye'de 170 üniversitede birçok Ar-Ge çalışması, üniversite-sanayi iş birliği ve bilimsel çalışmalar yapılıyor. Bunların hepsinin farklı olgunluk evrelerinde olduğunu görüyoruz. İçinde bulunduğumuz üniversitenin hangi olgunluk evresinde olduğu, doğrudan TTO olarak verdiğimiz hizmetlerin niteliğini ve yönünü çizmemizi belirler.'' diyerek sözlerini sonlandırdı.