Teknoloji Projelerimiz Projelerimiz
Geri
Yurt Dışı Doktora Programı’na TÜBİTAK’tan Burs Desteği!

17.03.2016

Yurt Dışı Doktora Programı’na TÜBİTAK’tan Burs Desteği!

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Gökçen Uysal'ın "Ensemble Tahminlerde Hazne Sisteminin Kısa Dönem Optimizasyonu" adlı projesi, 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Doktora öğrencilerinin tezleri kapsamında yurt dışında araştırma desteği sağlayan bir program olan 2214-A ve projesinin gelişim süreci hakkında açıklamalarda bulunan Arş Gör. Uysal, "Çalışmalarımıza öncelikli olarak Anadolu Üniversitesi destekli bir Doktora Bilimsel Araştırma Projesi ile başladık. Bu projenin ilk 6 ayı tamamlandı. Sonrası için kalan çalışmalarımı geliştirmek üzere TÜBİTAK programına başvuruda bulundum. Bu programa kabul edilmek için bilimsel yeterlilik, araştırma yapacağı karşı kurumla ikili ilişki, başvurunun özgün değerleri gibi kriterler vardı. Yüksek lisansta bu konunun alt yapısını oluşturacak bir TÜBİTAK projesinde çalışmıştım. Barajların etkin bir biçimde işletilmesi ile ilgili bir projeydi. Bu projede barajlara gelen akım tahminleriyle karar destek sistemi geliştirerek yüksek lisans tezimi tamamladım. Hem ulusal hem de uluslararası etkinliklere katılma ve çalışmalarımı sunma fırsatım oldu. Bu sayede Mayıs ayında Almanya'nın Duisburg-Essen Üniversitesi'nde araştırmamı yürüteceğim danışmanımla tanıştım." sözlerini kaydetti.

Doktora sırasında bir başka TÜBİTAK projesi ile Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aynur Şensoy Şorman'ın yürütücülüğünde, barajlarda olasılıklı çoklu (Ensemble) akım tahminleri üretildiğini belirten Arş. Gör.  Uysal, "Hem Doğu Anadolu'da hem de Seyhan Bölgesi'ndeki barajlarda 15 gün ileriye dönük çoklu akım tahminleri üretildi. Bu sayede barajlara gelecek suları çeşitli senaryolar ile tahmin ediyoruz. Bu aşamada, şimdiki sorun bu senaryo tahminlerinin ardışık ve hidroelektrik içeren barajların işletilmesinde nasıl kullanılacağını çözmek. Benim bu noktadaki hedefim araştırma programı ile bu soruya cevap bulmak. Hava tahminlerinde olduğu gibi belirsizlik olan bu konuda barajların ve hidroelektrikle santrallerin işletilmesinde bu belirsizlikleri azaltacak işletme modellerinin geliştirilmesi konusu üzerinde çalışmaktayım. Türkiye'de daha önce yapılmamış olması projenin önemli bir özelliği. Avrupa'da da yeni yeni yapılmaya başlanan çalışmalardan birisi şu anda. Bu noktada yapılacak çalışmalar, su ve enerji kaynaklarının optimum kullanılması yoluyla ülke ekonomisine de katkı sağlayacaktır." ifadelerinde bulundu.

TÜBİTAK tarafından projesi kabul edilen Arş. Gör. Gökçen Uysal son olarak doktora tez araştırmasına 11 ay süresince Almanya'nın Duisburg-Essen Üniversitesi'nde devam edeceğini belirtti.