Teknoloji Projelerimiz Projelerimiz
Geri
Horizon 2020 Remourban Projesinin 3. Periyodik Toplantısı Gerçekleşti!

21.03.2016

Horizon 2020 Remourban Projesinin 3. Periyodik  Toplantısı  Gerçekleşti!

8-10  Mart 2016 tarihleri arasında Horizon 2020 REMOURBAN  projesinin 3. Periyodik ve 1. Gözden Geçirme Toplantısı Brüksel’de gerçekleştirildi. Toplantıya üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI, Doç. Dr. Metin KUL ve Doç. Dr. A. Şenol AYBEK Anadolu Üniversitesi’ni temsilen katılım sağladılar.

Horizon 2020 REMOURBAN projesinin periyodik değerlendirme toplantılarından birincisi  İspanya’nın Valladolid kentinde, ikincisi ise İngiltere’nin Nottingham kentinde yapılmıştı. Üçüncüsü Belçika’nın Brüksel kentinde gerçekleşen Periyodik toplantıda Tepebaşı/TÜRKİYE, Nottingham/İNGİLTERE ve Valladolid/ İSPANYA Belediyeleri, Anadolu Üniversitesi ve Nottingham Trent Üniversiteleri ile 7 ayrı ülkeden 17 kuruluş adına proje ekip temsilcileri,  proje ile ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldiler. Ayrıca, Projenin gelişimini izlemek üzere Avrupa Birliği Komisyonunu temsilen iki gözlemci de toplantıya katılım sağladı.

8-9 Mart 2016   tarihlerinde yapılan toplantılarda proje içindeki 8 iş paketi (WP)  takım liderleri tarafından proje ortaklarına sunuldu. 10 Mart 2016 tarihindeki 1.Gözden geçirme toplantısında ise bir yıl boyunca yapılan çalışmalar iki Avrupa Birliği proje gözlemcisine   sunularak proje her yönüyle ortaklar tarafından değerlendirildi.

Tepebaşı belediyesi yanında projedeki diğer ortaklara bilimsel gelişmelerin projeye uygulanması konusunda önemli katkılar veren Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI, Doç. Dr. Metin KUL, Doç. Dr. Ahmet Şenol AYBEK ve Doç. Dr. Nil ARAS, projenin çeşitli iş paketlerinde görev aldılar. Bu çerçevede 3. Proje Toplantısı’nda Anadolu Üniversitesi’nin geçen bir yıllık sürede projeye yaptığı katkıların önemi projenin diğer ortakları tarafından dile getirildi.  Ayrıca, toplantının gelecek altı aylık döneminde yapılması gereken çalışmalar ele alındı ve görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı, “Avrupa Birliği  Proje Gözlemcileri”nin  proje hakkındaki görüşlerini bildirmesinin ardından sona erdi.

Horizon 2020 REMOURBAN Projesi hakkında…

REMOURBAN (REgeneration MOdel for accelerating smart URBAN transformation) “Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması için Yenileme Modeli” projesi Avrupa Birliği’nin 7. Çerçeve Programı’nın bir devamı olan yeni çerçeve programı Horizon 2020 (H 2020) yer almaktadır.  Avrupa ve Türkiye’de Akıllı Kentlere öncülük edecek bir yenileme modelini  geliştiren ve Akıllı Kent konseptine örnek olacak olan ’REMOURBAN’ Projesi yenilikçi teknolojilerin yapılandırılmasını, enerji ve kaynak verimliliğini artırmak için organizasyonel ve ekonomik çözümler bulunmasını, sürdürülebilir kentsel ulaşımın geliştirilmesini ve kentsel alanlarda sera etkisi oluşturan  gaz  atıklarının azaltılması  için Enerji, Ulaşım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörlerinin projeye entegre  edilmesini amaçlamaktadır. 2015 – 2020 yılları arasında yürürlükte olacak yeni dönem “Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı” olan “Horizon 2020”  dünyanın en büyük sivil araştırma programı olma özelliğine sahiptir. REMOURBAN  projesi yardımıyla  enerji bağımsızlığının sağlanması, ekolojik dengenin korunması ve çevre konusunda bilinç düzeyinin arttırılması için  kentlerin geleceğine  ışık tutması  amacıyla  Eskişehir Tepebaşı  Belediyesi’nin , Aşağı Söğütönü bölgesinde  57 binanın yer aldığı 30 dönüm   alan içinde bulunan   Yaşam Köyü’nde  enerji verimli binalar ve yenilenebilir enerji, temiz ulaşım sistemleri, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yardımı ile çağdaş, yenilikçi ve akıllı bir kent  örneği oluşturulacaktır. REMOURBAN Projesi’nde Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, İspanya Valladolid ve İngiltere Nottingham belediyeleri ile birlikte  yol gösterici nitelikteki üç yerel yönetim arasında yer almaktadır. Toplamda 60 ay sürecek olan Yaşam Köyü Projesi’nin 2020 yılı  başında   tamamlanması hedeflenmekte ve  24 milyon avroya yakın bir bütçeye sahip olan projede 21,5 milyon avroluk kaynak Avrupa Birliği tarafından karşılanmaktadır. Horizon 2020 REMOURBAN projesinde  ,Türkiye dâhil 7 ülke ve 22 kuruluşun görev almaktadır. Türkiye’den Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin yanı sıra üç özel sektör   kuruluşu ile Anadolu Üniversitesi REMOURBAN projesinin  ortaklarındandır.