Teknoloji Projelerimiz Projelerimiz
Geri
ARİNKOM TTO TTH-Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Projesi’nde!

08.09.2016

ARİNKOM TTO TTH-Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Projesi’nde!

ARİNKOM TTO Türkiye’den 43 teknoloji transfer ofisinin katılım için başvurduğu Teknoloji Transferini Hızlandırma (TTH-Türkiye) Projesi’ne seçilen ilk 10 TTO’dan biri olmaya hak kazandı.

Aralık 2015’ten Aralık 2017’ye kadar iki yıl süreli olan projede; 12 NUTS II Bölgesinde yer alanlar da dâhil olmak üzere Türkiye'deki Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO) teknik kapasitelerinin geliştirilmesi, TÜBİTAK’ın Ar-Ge ticarileştirme kapasitesinin geliştirilmesi ve TTH-Türkiye fonlarının uygun yatırım bulma süreçlerinin networking etkinlikleri ile desteklenmesi amaçlanıyor.

ARİNKOM TTO’dan TTA projesini üstlenen ekipte “TTO’nun Kapasite Geliştirme Çalışmaları” konusunu Mehmet Hakan Dağ, Rabia Taş, Orkun Başkan yürütürken, VPDP Ekiplerine Mentorluk konusunu Özlem Sevinç Tigin, Burçak İlter Timurçin yürütecek.

TTH-Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Projesinde yer alacak TTO’lar, TÜBİTAK ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri ile birlikte yapılan değerlendirme sonucu belirlendi. Yapılan değerlendirmede;

·         Odak ve vizyon,

·         Yapılanma, Yönetim ve İnsan Kaynakları,

·         Mali Durum,

·         Araştırma Yatırımları ve Potansiyeli,

·         Teknoloji & FM Portföyü,

·         FM Yönetim Faaliyetleri,

·         Ticarileşme ve Yatırım Potansiyeli Belirleme Faaliyetleri,  

·         Start Up Etkinlikleri,

·         TTO’ların İhtiyaçları ve Beklentileri,

·         TTH Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Projesine Katılım İstekliliği gibi kriterler esas alındı.

 

Buna göre projeye seçilen ilk 10 TTO, alfabetik sıra ile aşağıda belirtildiği gibidir:

 

TTO

   Şehir

1

Anadolu Üniversitesi ARİNKOM TTO

   Eskişehir

2

Bilkent TTO

   Ankara

3

Ege Üniversitesi EBİLTEM TTO

   İzmir 

4

Erciyes TTO

   Kayseri

5

Fırat TTO

   Elazığ

6

Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.

   Gaziantep

7

Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM)

    Ankara

8

ODTÜ TTO

    Ankara

9

Koç Üniversitesi Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transfer Direktörlüğü

   İstanbul

10

Selçuk TTO

   Konya

 

Değerlendirme sonucu 10 TTO’nun yanı sıra ikinci bir 10 TTO daha programa dâhil edildi. Belirlenen ilk 10 TTO için proje süresince devam edecek stratejik planlama ve rehberlik hizmetleri gerçekleştirilecek. Bu kapsamda ihtiyaç analizi; özelleştirilmiş stratejik rehberlik; stratejik planların kısa vadeli faaliyetlerinin uygulanması aşamasında mentorlük hizmeti; teknoloji değerlendirmesi, ticarileştirme ve küresel ağ yapılarda yer almaya ilişkin pratik becerilerin inşa edilmesi ve portföy oluşturulması konusunda danışmanlık sağlanması faaliyetleri yer alacak. Ekim 2016’da 7-8 hafta süreli Venture Pipeline Development Program - VPDP olarak adlandırılan iş geliştirmeye yönelik uygulamalı yoğun bir eğitim programı düzenlenecek. TTH-Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Projesinin önemli bileşenlerinden birisi de seçilen ilk 10 TTO’nun Amerika ve Fransa'daki TTOlar ile eşleştirilerek çeşitli işbirliği programlarından faydalanılması olarak karşımıza çıkıyor.

Değerlendirme sonucunda belirlenen ikinci 10 TTO için de iş geliştirmeye yönelik uygulamalı bir eğitim programı olan Venture Pipeline Development Program - VPDP 2017 yılının başında 7-8 haftalık olarak uygulanarak kapasite geliştirme faaliyeti gerçekleştirilecek.

Seçilen ikinci 10 TTO ise şu şekildedir:

#

TTO

   Şehir

1

ATA TTO

   Erzurum

2

Boğaziçi Üniversitesi TTO

   İstanbul

3

Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi  

   İzmir

4

İstanbul TTO

   İstanbul

5

İYTE ATMOSFER TTO

   İzmir

6

Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

   Trabzon

7

Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

   İstanbul

8

Teknopark İstanbul TTO

   İstanbul

9

Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.

   Bursa

10

Yıldız Teknik Üniversitesi TTO

   İstanbul

 

Teknoloji Transferini Hızlandırma (TTH-Türkiye) Projesi ve amacı…

“Teknoloji Transferini Hızlandırma (TTH-Türkiye) Projesi (Technology Transfer Accelerator - TTA Turkey)” Avrupa Yatırım Fonu (EIF) tarafından Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AB Türkiye Delegasyonu ve Avrupa Komisyonu Bölgesel Politika Genel Müdürlüğü işbirliğinde,  fikri mülkiyet temelli projelere, start-up’lara, üniversitelerin bilgi ve becerilerini ticarileştirmek amacıyla kurulan şirketlere (spin-off) ve KOBİ’lere öz sermaye ortaklığı karşılığında fikri mülkiyet varlıklarına yatırım yapılması amacıyla tasarlanmıştır.

TTH-Türkiye Projesi,  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde Bakanlık tarafında yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında finanse edilmektedir.  Proje Bakanlık adına Avrupa Yatırım Fonu (EIF) tarafından yönetilmektedir.

TTH-Türkiye Projesinin alt bileşenlerinden birisi bu inisiyatifin ana hedefini tamamlamak ve desteklemek üzere geliştirilen Danışmanlık Hizmetleri ve Ağ Oluşturma bileşenidir. Bu bileşen Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın (TTGV) liderliğinde, Bpifrance Financement (FR) ve VentureWell (ABD) konsorsiyumu tarafından yürütülmektedir.