Teknoloji Projelerimiz Projelerimiz
Geri
Prof. Dr. Aykut Ceyhan’dan Kamu- Üniversite İş Birliği Kapsamında TÜBİTAK Projesi…

14.10.2016

Prof. Dr. Aykut Ceyhan’dan Kamu- Üniversite İş Birliği Kapsamında TÜBİTAK Projesi…

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aykut Ceyhan’ın proje yürütücülüğünü yaptığı “Okullarda Güncel Sorunlar, Etkili Müdahaleler” başlıklı projesi “TUBİTAK 4005 – Bilim ve Toplum Yenilikçi Uygulamaları Programı” çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı. Proje ekibinde ayrıca Anadolu üniversitesi Psikolojik Danışma Rehberlik Merkezi uzmanları Ömer Özer, Ahmet Altınok, Ferhat Bayoğlu, Ezgi Ekin Şahin de görev aldılar.

Proje 3 dönem verilecek eğitimden oluşmakla birlikte her dönem farklı kişilerden oluşan 20 kişilik gruplara 5 günlük eğitim programı verilmesi planlandı. Bu anlamda proje kapsamında Eskişehir ili sınırları içerisinde görev yapan, toplam 60 rehber öğretmen/okul psikolojik danışmanı projeden yararlanmış olacak.

Proje kapsamında bilişsel davranışçı terapi kapsamındaki müdahale becerilerinin geliştirilmesinin yanında kalabalık okullarda aynı anda birden çok öğrenciye yardım etme olanağı sağlayan grupla psikolojik danışma programlarını geliştirebilme, yürütebilme ve değerlendirebilme becerilerinin de geliştirilmesi hedeflendi.

Proje doğrultusunda özellikle katılımcıların kazanımlarını uygulamaya dönüştürmeleri bekleniyor. Bununla birlikte eğitim çıktıları uygun ölçme araçları ile değerlendiriliyor.

“Eskişehir’in dezavantajlı bölgelerinde yer alan katılımcılara öncelik verildi.”

Projenin amacı ve çıkış noktası konusunda Prof. Dr. Aykut Ceyhan şu sözleri dile getirdi; “ Proje ekibinde yer alan arkadaşlarımızın okullarda yaptıkları araştırma sonucunda internet kullanımı, sosyal kaygı, kendini kabul ve kriz vb. konularda Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği kurularak bir çalışma yapılması gerektiği kanısına varıldı. Ve bu sorundan yola çıkarak 4005  projesi yazmaya karar verdik. Projede Eskişehir’in dezavantajlı bölgelerinde yer alan ve yüksek lisans yapmamış olan katılımcılara özellikle öncelik verdik.”

Proje Kapsamında ARİNKOM TTO ikinci eğitim dönemi kapanış etkinliğine katılım sağlayan ARİNKOM TTO Tanıtım ve Etkinlikler Koordinatörü Sanem Moğulkoç’ un  proje ile ilgili sorularını yanıtlayan katılımcılar şu görüşleri dile getirdiler;

Ramazan Özkan -“Lisans mezunları maalesef psiko-terapi yaklaşımını tam olarak uygulayarak mezun olmuyorlar. Çalışılan alanlarda Lise’de görev yapanlar daha fazla uygulama imkânı buluyorlar. Ortaokul ya da ilkokulda çalışanlar için aynı durum söz konusu değil. Ben ise kendi adıma verilen eğitim ile süreç planlama süreç yönetme konusunda yeni beceriler kazandığımı düşünüyorum.”

Simay Erkan  - “Herkesin ortak kanısı şudur; sayıca araştırmacıların çok olması projenin verimli geçmesini sağladı…”

Suzan Beycan – “Üniversiteden mezun olduktan sonra çalışmalarımız okullar ile sınırlı kalmış oluyordu. Bu proje ile kamu kurumu ve üniversite arasında iş birliği oluşmuş oldu. Kademelere (sınıflar ve yaş gruplarına göre) göre daha iyi sonuçlar ortaya çıkabilir. Şimdiye kadar gittiğimiz eğitimler içinde en iyisi buydu.”