Teknoloji Projelerimiz Projelerimiz
Geri
Sosyal Bilimler alanında Türkiye’de kabul edilen tek 1003 projesi Anadolu Üniversitesi’nden

14.04.2017

Sosyal Bilimler alanında Türkiye’de kabul edilen tek 1003 projesi Anadolu Üniversitesi’nden

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz Kılıçaslan tarafından TÜBİTAK “1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında yürütülecek olan “Türkiye Sanayi ve Hizmet Sektörlerindeki Firmaların Dünya Ticaretine Entegrasyonu ve Rekabetçiliği” konulu projenin röportajı, 13 Nisan Perşembe günü İktisat Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Proje, geçtiğimiz yıl belirlenen öncelikli alanlardan açılan çağrıya başvuru yapan 51 projeden Türkiye’de sosyal bilimler alanında kabul edilen tek proje olmasıyla dikkat çekti.

ARİNKOM TTO aracılığıyla gerçekleştirilen röportajda proje yürütücüsü Doç. Dr. Yılmaz Kılıçaslan, TÜBİTAK’ın her sene panelist ve araştırmacılara danışıp anketler düzenleyerek çalışılmasını istediği öncelikli alanları belirlediğini 2016 yılında sosyal bilimler için bu alanların Türkiye’nin en önemli sorunlarından olan “Aile İçi Şiddet” ve ”Türkiye’nin Rekabetçiliğini Belirleyen Faktörler” olarak belirlendiğini söyledi.

Türkiye’nin sanayi ve hizmet sektörlerindeki firmalarının dünya ticaretine entegrasyonu ve rekabetçiliğine dair sorunlarının tespit edilmesi, bu sorunlara çözümler getirilmesi ve politika önerilerinin geliştirilmesini amaçladıklarını söyleyen Doç. Dr. Yılmaz Kılıçaslan, “Türk firmaların dünya ticaretine nasıl eklemlendiği, ne kadar rekabetçi oldukları, dünyanın geliştiği yönde gelişip gelişmedikleri gibi sorulara cevap bulmaya çalışacağız,” dedi.

Doç. Dr. Yılmaz Kılıçaslan’ın proje grubunda Ahi Evran Üniversitesi'nden Araş. Gör. Uğur Aytun, Osmangazi Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Oytun Meçik, Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Deniz Sarıca da bulunuyor.