Teknoloji Projelerimiz Projelerimiz
Geri
Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan bir ilk: Uzm. Dr. Rüstem Keçili’den TÜBİTAK 3001 Projesi…

08.06.2017

Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan bir ilk: Uzm. Dr. Rüstem Keçili’den TÜBİTAK 3001 Projesi…

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Uzm. Dr. Rüstem Keçili’nin “İlaç Etken Maddelerinden Genotoksik Safsızlıkların Uzaklaştırılmasına Yönelik Süpermakroporöz Moleküler Baskılanmış Polimer (MIP)-kriyojel Kompozit Malzemelerin Geliştirilmesi” projesi "TÜBİTAK 3001- Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı" kapsamında kabul edildi.

ARİNKOM TTO desteği…

Proje detayları hakkında bilgiler veren Keçili, proje sürecinde ARİNKOM TTO’nun desteğiyle hareket ettiğini dile getirdi. Özellikle ARİNKOM TTO Proje Koordinatörleri Banu Gültekin Kocaman ve Olcay Sevik ile yazma sürecinden projenin sonuçlandırma aşamasına kadar sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Proje ayrıca Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan çıkarak TÜBİTAK tarafından kabul edilen ilk proje olma özelliği taşıyor.

Ticarileşme potansiyeli taşıyor…

Uzm. Dr. Rüstem Keçili, Projesinin ilaç endüstrisinde şu anda kullanılan geleneksel saflaştırma yöntemlerinden çok üstün, raf ömürleri uzun, tekrar tekrar kullanılabilmeleri böylelikle maliyetleri oldukça düşürecek teknoloji olması nedeniyle ticarileşme potansiyeline de sahip olduğunun altını çizdi.

Proje hakkında…

Projesiyle ilgili Keçili, “İlaç sektöründe, ilaç etken maddelerinin (API) üretim sürecinde elde edilen ürünün saflaştırma aşaması prosesin hem zaman alıcı hem de maliyeti arttıran en kritik basamaklarından birisidir. API üretim prosesinde sentez için hammadde olarak kullanılan bileşiklerin ya da sentez veya degradasyon sonucunda ortaya çıkan ara/yan ürünlerin safsızlık olarak kalma potansiyeli söz konusudur. Bu maddelerin bazılarının in vitro ve in vivo genotoksisite testlerinde DNA ile reaksiyona girebildiği ve doğrudan DNA hasarı potansiyeli olduğuna, doğrudan veya dolaylı olarak teratojenik (doğumsal kusurlara neden olan), mutajen veya kanserojen olduğuna dair bulgular elde edilmiştir. Bu sınıftaki maddeler potansiyel genotoksik safsızlık olarak tanımlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Projemizde, moleküler baskılama teknolojisi ve kriyojel malzemelerin üstün özellikleri bir araya getirilerek ilaç etken maddelerinin içerisindeki potansiyel genotoksik safsızlıkların katı faz ektraksiyonu (SPE) ile etkili bir şekilde uzaklaştırılması hedeflenmiştir." diyen Uzm. Dr. Rüstem Keçili konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu proje hedefine ulaştığı takdirde, ilaç endüstrisi için çok önemli olan etken maddenin safsızlıklarından arındırılarak saflaştırılmasına yönelik yeni bir malzeme geliştirilmiş olacaktır. İlaç bileşikleri içerisinden genotoksik safsızlıkların uzaklaştırılmasında şu an kullanılmakta olan yeniden kristallendirme ve fraksiyonel damıtma gibi geleneksel yöntemlerin yüksek maliyet, uzun zaman gerektiren çok adımlı prosesler içermesi, büyük ölçekte saflaştırmada zorluk ve seçicilik gibi kısıtlamaları gibi dezavantajları bulunmaktadır. Proje kapsamında geliştirilecek olan kompozit ayırma/saflaştırma sistemleri, ilaç endüstrisinin önemli ve kritik aşamalarından olan ilaç saflaştırılması basamağı için yeni nesil teknolojilerdir ve ilaç endüstrisinde şu anda kullanılan geleneksel saflaştırma yöntemlerinden çok üstün, raf ömürleri uzun ve tekrar tekrar kullanılabilmeleri nedeniyle de maliyetleri oldukça düşürecek teknoloji olması nedeniyle ticarileşme potansiyeline de sahiptir."