Teknoloji Projelerimiz Projelerimiz
Geri
Prof. Dr. Bülent Açma'ya Katip Çelebi Newton Fonu Desteği!

27.11.2017

Prof. Dr. Bülent Açma'ya Katip Çelebi Newton Fonu Desteği!

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Açma, Katip Çelebi Newton Fonu desteğiyle Küresel Sorunları Araştırma Forumu Küresel Katılım Toplantısı’na konuşmacı olarak davet edildi. Açma, İngiliz Araştırma Konseyleri tarafından 4-6 Ekim tarihleri arasında Kolombiya’nın Bogota şehrinde düzenlenen Küresel Katılım Toplantısı’nda tek Türk konuşmacı olarak yer aldı.

Toplantı Küresel ölçüde “Sürdürülebilirlik”, “Ekonomik Kalkınma”, “Göçler”, “Toplumsal Cinsiyet” gibi konu başlıkları çerçevesinde gerçekleştirilebilecek projeler ve iş birliklerinin kurulması amacıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Avrupa ölçeğinde sivil toplum kuruluşları liderleri, araştırma grupları liderleri ve eski politikacıların yer aldığı yaklaşık 100 kişilik bir grup katılım sağladı.

Prof. Dr. Bülent Açma toplantıda yaptığı konuşmasında “Göçlerin Ekonomik ve Sosyal Boyutları” konusunu ele alarak, “Batılı ve gelişmiş ülkelere az gelişmiş ülkelerden gelen göçler olmasaydı bugünkü refah düzeyine sahip olamayacaklardı. Gelişmiş ülkeler, legal göç ile hem ucuz iş gücünü hem de yetişmiş entelektüel iş gücünü ülkelerine transfer ederek ekonomik gelişmelerinin önünü açtılar,” dedi.

Prof. Dr. Bülent Açma ve Projeleri…

Dünya Bankası, NATO (North Atlantic Treaty Organization – Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü), UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization – Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü) ve UNDP (United Nations Development Programme – Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) gibi kuruluşlarda çeşitli projeler yürüttü. İkisi Avrupa Birliği projesi olmak üzere dört farklı uluslararası proje grubunda yer aldı. Uzun yıllar sivil toplum örgütlerinde çalışan Prof.Dr. Açma’nın akademik çalışma alanları, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi, enerji ekonomisi ve su kaynakları yönetimi, GAP Projesi, kentsel ve bölgesel kalkınmadır. Akademik çalışma alanları üzerine üç kitabı ve yirmiyi aşkın uluslararası dergide yayınlanmış makalesi bulunan Prof.Dr. Bülent Açma’nın çeşitli ulusal ve yerel gazetelerde ekonomi, çevre, kentsel kalkınma ve uluslararası ilişkiler konularında yazıları da bulunmaktadır. Ayrıca, 20’yi aşkın uluslararası hakemli dergilerde editöryel kurul üyesi ve hakem olarak da görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Bülent Açma Başta Avrupa Birliği’nin 6. Ve 7. Çerçeve Programları olmak üzere, çeşitli ülkelerin (ERA-Avrupa Araştırma Sahası) proje hakemliklerinde bulundu. Hindistan, İsveç ve Polonya’da Doktora tez jürilerinde “Uluslararası Jüri Üyesi” olarak görev aldı.

20 Avrupa Birliği ülkesinde, Türki Cumhuriyetlerinde ve Asya-Pasifik Bölgesinde çeşitli üniversitelerde dersler verdi. 200’ü aşkın uluslararası etkinliklerde görev aldı.