Teknoloji Projelerimiz Projelerimiz
Geri
Doç. Dr. Miriş Dikmen'in TÜBİTAK ARDEB 1002 Projesi...

13.12.2017

Doç. Dr. Miriş Dikmen'in TÜBİTAK ARDEB 1002 Projesi...

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Miriş Dikmen’in proje yürütücülüğünü 

üstlendiği, Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Öztürk ve Yrd. Doç. Dr. Zerrin Cantürk’ün katkıda bulunduğu, Selin Engür’ün 

Biyolog, Arş. Gör. Elif Kaya Tilki’nin bursiyer olarak yer aldığı “Chlamydia pneumoniae ile Oluşturulmuş Nöroinflamasyon Hücre Modelinde 

İnflamazom ve Epigenetik Mekanizmalarla İlişkili Gen İfadelerinin Araştırılması” isimli proje TÜBİTAK ARDEB 1002 kapsamında kabul edildi. 

Arş. Gör. Elif Kaya Tilki’nin Doktora Tezi’nin projelendirilerek TÜBİTAK ARDEB 1002’e sunulduğunu belirten Doç. Dr. Miriş Dikmen, Doktora Tezlerinin özgün araştırma konuları olduğunu ve TÜBİTAK ARDEB projeleri için değerlendirilmeye uygun olduğunu belirterek 1002 programını tercih etmelerinde bu konunun da belirleyici olduğunu ifade etti. 

“Proje ile nöron hasarı bırakan pek çok hastalığın ilaç hedeflerinin aydınlatılmasını amaçladık”

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Miriş Dikmen, “Alzheimer hastalığının da dâhil olduğu ilerleyici nöron hasarı ile sonuçlanan birçok kronik hastalıkta, nöron kaybına neden olan mekanizmalar tam olarak açıklanamamakla birlikte, artan kanıtlar, bu hastalıkların kökeninde inflamasyonun ve epigenetik mekanizmaların kritik rol oynadığını ileri sürmektedir. Bu nedenle, projede pek çok kronik inflamatuvar hastalıkların oluşumunda rol oynayan enfeksiyon nedeni “Chlamydia pneumoniae” enfeksiyonu ile nöroinflamasyon hücre modeli oluşturarak, tedavi seçeneklerinin sınırlı olduğu bu tip hastalıklar ile ilişkili yeni potansiyel moleküler mekanizmaların ve ilaç hedeflerinin aydınlatılmasını amaçladık.” sözleriyle projenin amaçlarını ve içeriğini aktardı.

Rektör Gündoğan'dan Teşekkür

Doç. Dr. Miriş Dikmen “Kendi bilgilerimiz dışında ARİNKOM da TÜBİTAK projelerinden bizi bilgilendirme toplantılarıyla haberdar etti, hazırlık aşamasında da yardımcı oldular. Akademik bilgilerimiz dışında proje ile ilgili genel konularda destek verdiler.” Sözleriyle proje ARİNKOM’a da projeye katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. Doç. Dr. Miriş Dikmen ve Arş. Gör. Elif Kaya Tilki’ye projelerinin başarısından ötürü Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan adına bir teşekkür belgesi takdim edildi.