Teknoloji Projelerimiz Projelerimiz
Geri
Anadolu Üniversitesi Yürütücülüğünde İlk Erasmus+ Projesi

01.02.2015

Anadolu Üniversitesi Yürütücülüğünde İlk Erasmus+ Projesi

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu’nun, “EMLT Module Distance Education System as a new product for reducing the Education Job Mismatch in European Area" isimli projesi, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ Gençlik Programları Ekim 2014 Dönemi Proje Başvurusu'nda ilk sırada kabul edildi. Doç. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu, yeni projesinin temel amacının; eğitimli gençlerin kendi uzmanlık alanlarında istihdam edilebilmelerini sağlayabilmek ve iş gücü piyasasında eğitim-iş boşluklarının (Education Job Mismatch) azaltılması olduğunu söyledi. “Bu sayede öğrenciler için uzmanlık alanlarına ya da uzmanlaşmak istedikleri alanlara yönelebilen bir kariyer hedefi, istihdam edilenler için de ‘iş tatmini’ artacağından, işgücü verimi de yükselecektir.” diyen Doç. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu, bu hedeflere ulaşılmasında uzaktan eğitim sistemi üzerinden geliştirilecek olan bir öğrenme yönetim sistemi kullanılacağını, bu öğrenme yönetim sistemi üzerinden oluşturulacak ve projenin dijital bir ürünü olan EMLT modül geliştirileceğini belirtti. Doç. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu, “Ortakları arasında Avrupa’dan Westfälische Wilhelms Üniversitesi (Almanya), Masaryk Üniversitesi (Çek Cumhuriyeti) ve Westminster Üniversitesi (İngiltere)’nin; Türkiye’den ise Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Eskişehir Sanayi Odası’nın olduğu projede, tüm ortaklar eğitim – iş boşluğunun tespit edilmesi ve azaltılmasına yönelik olarak her türlü çözüm önerisine katkı sağlayacaklar.” dedi. EMLT modülünün; araştırma, uygulama ve değerlendirme gibi alt modüllerinden oluştuğunu ve her bir alt modülün farklı proje ortaklarının sorumluluğunda fakat birlikte çalışmak üzerine tanımlanmış olduğunu belirten Çağlarırmak Uslu, araştırma modülünün hali hazırda ilgili alanlarından mezun olmuş gençlere proje ortağı üniversiteler kanalıyla ulaşılmasını, ilgili ülkelerdeki iş–eğitim uyumsuzluğu durumunun boyutu ve nedenlerini ülke dinamiklerini dikkate alarak analiz etmeyi amaçladığını söyledi. Araştırma modülü ile birlikte başlayacak olan uygulama modülünün ise EMLT olarak isimlendirilen dijital ürünü ortaya koymak üzere tasarlandığını ifade eden Doç. Dr. Çağlarırmak Uslu, “Bu öğrenme yönetim sistemi, proje sürecinde tamamlanarak her bir proje ortağına tanımlanmış sorumluluklar üzerinde öğrencileri modüle dâhil ederek uygulamaya geçilecek.” diye konuştu. Projenin değerlendirme sürecinin, uygulama aşamasına katılan öğrencilerin hali hazırda kendi uzmanlık alanlarına ilişkin bir iş bulup bulmadıklarını ve iş tatmini açısından bulundukları durumunun değerlendirilmesi ile gerçekleşeceğini belirten Doç. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu, bunun bir anlamda da proje süreci içinde geliştirilen EMLT modülünün de başarısının sınanması anlamına geldiğini ifade etti. Doç. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu ayrıca, “Süreç boyunca üniversiteler, özel sektör ve kamu sektörü olmak üzere birçok farklı kesimin belirlenen sorunların çözümlenmesinde katkılarının olacağı proje kapsamında, bu konuda farkındalık yaratmak için her ay bir bülten çıkarılarak çalışmalar ilgili kesimlerle paylaşılacak.” şeklinde konuştu. ARİNKOM TTO tarafından projenin hazırlanması ve başvurusu aşamalarında araştırmacımıza teknik destek sağlanmıştır. Toplamda 24 ay sürecek olan EMLT Projesi, 1 Şubat 2015 tarihi ile başlayacak ve 01 Şubat 2017’de sona erecektir.