Teknoloji Projelerimiz Projelerimiz
Geri
Doç. Dr. Gökhan Özdemir'den TÜBİTAK 1002 Projesi!

09.07.2018

Doç. Dr. Gökhan Özdemir'den TÜBİTAK 1002 Projesi!

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Gökhan Özdemir hocamızın "Ölçek Katsayılarının ve Dinamik Analiz Sonuçlarının Deprem Kayıtlarının Ölçeklendirilmesinde Uygulanan Yönteme Duyarlılığı" isimli TÜBİTAK 1002 projesi kabul edilmiştir. Hocamızın yürütücü olduğu ve Doç. Dr. Beyhan Bayhan ile Esengül Çavdar’ın ekibinde yer aldığı projeye ilişkin başarısından ötürü Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan adına bir teşekkür belgesi takdim edilen görüşmede hocamıza projeye ilişkin sorularımızı ilettik. 

TÜBİTAK 1002 projesi hakkında ve proje ekibinin süreçte yaşadıklarına ilişkin görüşmemizi bilgilerinize sunarız.

Projenizin hikâyesi nasıl başladı? Yazmaya nasıl karar verdiniz?

Üzerinde çalıştığımız farklı araştırmalar kapsamında, yapıların sismik performansını belirlemek için çok sayıda dinamik analiz yapmaktayız. Bu analizlerde kullanılan yer hareketleri, deprem şartnamelerine uygun olarak “ölçekleme” adı verilen bir işleme tabi tutulduktan sonra yapı modellerine tatbik edilmektedir. Bizim analizlerimiz için tercih ettiğimiz yer hareketi ölçeklendirme yöntemi birbiri ile ilişkili çok sayıda değişken dikkate alınarak tamamlanmaktadır. Ancak literatür taraması yapıldığında bu parametrelerdeki değişimin ölçeklendirme sonuçlarına nasıl etki ettiğine dair bir veriye rastlanılmamıştır. Bu açık bizi bu çalışmayı yapmaya yönlendirmiştir.

Projenizin konusu nedir? Uygulama alanları nelerdir?

Bu proje kapsamında deprem analizleri yürütebilmek için seçilen yer hareketlerinin belirli bir deprem senaryosu ile uyumlu olacak şekilde ölçeklendirilmeleri amacıyla kullanılan yöntemin, barındırdığı değişkenlere olan duyarlılığı belirlenecektir. Bu amaçla incelenen parametreler şu şekildedir: Deprem sayısı, yapı periyodu, yapı tipi, ağırlık katsayısı. Bu değişkenlerin hem ölçek katsayısı hem de yapı davranışı üzerindeki etkileri incelenecektir.

Projeniz alanınıza nasıl katkı sağlayacak? Projeniz topluma, üniversitelerde/sektörde/sivil toplum uygulamalarında yürüyen diğer çalışmalara; farklı disiplinlerin çalışmalarına; bilim dünyasına nasıl katkı sağlayacak?

Yapıların sismik performansını belirlemek için tercih edilen en gerçekçi yöntem doğrusal olmayan dinamik analizlerdir. Bu analizlerin deprem şartnamelerine uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için bir takım hükümleri yerine getirmek gerekmektedir. Bunlardan bir tanesi de analizlerde kullanılan yer hareketlerinin belirlenen deprem senaryosuna uygun olarak ölçeklendirilmesi işlemidir. Bu kapsamda kısa bir süre önce güncellenen deprem şartnamemiz, yeni ismi ile Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, de uluslararası muadilleri gibi benzer hükümleri içermektedir. Projemiz kapsamında incelenecek olan araştırma konusunun çıktıları doğrudan deprem şartnamemizdeki ilgili hükümleri geliştirmeye yöneliktir. Proje sonunda mühendislerimize yön gösterecek yeni hükümlerin elde edilmesi hedeflenmektedir.

Ekibinizde kimler var? Ekip kurulumunda neye dikkat ettiniz? Projeniz genç araştırmacılara kariyerlerinde yeni bir uygulama alanı açtı mı?

Proje ekibimiz şu şekildedir: Doç. Dr. Gökhan Özdemir, Doç. Dr. Beyhan Bayhan (Bursa Teknik Üniversitesi), Esengül Çavdar (Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans bursiyeri). Araştırma ekibi oluşturulurken özellikle farklı tip yapıların modellenmesi üzerine tecrübeli isimlerin projede yer almasına dikkat edilmiştir. Çünkü hem standart hem de sismik izolasyonlu yapılar özelinde proje konusu detaylı olarak incelenecektir.

Son olarak çalışmalarınızda ARİNKOM TTO ile iş birlikleri ve aldığınız destekler hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

ARİNKOM TTO ile proje hazırlık aşamasında bursiyer imkânları konusunda görüşmelerimiz olmuştu.

Hocamız ve ekibine projelerinde başarılar dileriz.