Teknoloji Projelerimiz Projelerimiz
Geri
Doç. Dr. Ender Gerede'den TÜBİTAK 4004 Projesi!

09.08.2018

Doç. Dr. Ender Gerede'den TÜBİTAK 4004 Projesi!

Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı Müdürü Doç. Dr. Ender Gerede hocamızın "Minik Havacılar Uçmayı Öğreniyor-2" isimli TÜBİTAK 4004 projesi kabul edilmiştir. Hocamızın yürütücü olduğu ve Doç. Dr. Evrim Genç Kumtepe, Arş. Gör. Emircan Özdemir, Öğr. Üy. Dr. Seyhun Durmuş, Ömer Garan, Arş. Gör. Mehmet Yaşar, Arş. Gör. Selçuk Ekici, Arş. Gör. Fatma Selin Sak, Arş. Gör. Batuhan Ballı, Arş. Gör. Gözde Yılmaz, Arş. Gör. Bilal Öncül, Arş. Gör. Celal Boyraz'ın ekibinde yer aldığı projeye ilişkin başarısından ötürü Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan adına bir teşekkür belgesi takdim edilen görüşmede hocamıza projeye ilişkin sorularımızı ilettik.  

TÜBİTAK 4004 projesi hakkında ve proje ekibinin süreçte yaşadıklarına ilişkin görüşmemizi bilgilerinize sunarız.

Projenizin hikâyesi nasıl başladı? Yazmaya nasıl karar verdiniz?

2014 Ekim’den bu yana Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı (AÜHP)’nın müdürlüğünü yürütüyorum. Göreve gelir gelmez yarınlarımızın garantisi çocuklara eğilmemiz ve onlara havacılığı sevdirmemiz gerektiğini düşünüyordum. AÜHP’nin misyonunu, 2015 yılı başında, çocukları odak noktasına koyan bilim iletişimi yapmak olarak belirledik. Bu misyonu gerçekleştirebilmek için somut amaç ve hedefler belirledik. Bizi bunlara ulaştıracak planlar yaptık. Bu kapsamda farklı finansman, destek ve proje arayışlarına girdik. TÜBİTAK desteği kuşkusuz Üniversitemiz ve AÜHP için çok prestijli olacaktı. Ayrıca Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğünün proje ortağımız olmasını arzu ediyorduk. TÜBİTAK Projesi kapsamında ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile misyonumuzu ülkemizin ilgili paydaşlarına daha etkili duyururuz diye düşündük.

Projenizin konusu nedir? Uygulama alanları nelerdir?

Proje kapsamında çocukların pozitif bilime yönelik meraklarını arttıracak ve onları bilimsel alanlara yönlendirecek deney etkinlikleri ve atölye çalışmaları yapılacaktır. Bu kapsamda havacılık temalı eğitim programı geliştirilerek çocuklara uçakların nasıl uçtuklarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Geliştirilen eğitim programı uçakların uçması ile ilgili olan temel kuvvet ve kavramlara göre hazırlanmıştır. 

Program kapsamında toplam 13 deney etkinliği ve 2 oyun yer almaktadır. Etkinliklerde çocukların meraklanmaları, eğlenerek öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Geliştirilen eğitim programında kullanılacak malzemelerin tümü geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşmaktadır. Bu sayede etkinlikler sonrasında da çocukların aynı deney etkinliklerini tekrar arkadaşları ve aileleriyle yapabilmeleri mümkün olmaktadır. Çocukların deney etkinliklerini proje sonrasında farklı kişilerle yapabilmeleri projenin yaygın etkisini arttırmaya katkı sağlamaktadır. Ayrıca projenin yaygın etkisini arttırmak amacıyla katılımcı çocuklara balsa uçak kitleri dağıtılarak atölye çalışmalarından sonra kendi okullarında sınıf içi etkinlikler yapmaları amaçlanmaktadır. Yapılacak olan sınıf içi etkinlik programı uygulama adımları da proje kapsamında belirlenmiş olup sınıf öğretmenleri rehberliğinde uygulanacaktır. Bu sayede hem katılımcı çocukların dışındaki yeni çocuklar ile bilgi paylaşımı yapılacak hem de proje etkinlikleri kazanımları pekiştirilecektir. Proje kapsamında Ekim 2018 ayı içerisinde Eskişehir il merkezinde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katılımı amaçlanmıştır. Projeye 9 farklı okuldan toplam 450 öğrencinin katılımı amaçlanmaktadır. Etkinlikler Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı içerisinde bulunan ve çocuklara yönelik bilim iletişimini sağlamayı amaçlayarak yeniden tasarlanan hangar binası içerisinde yapılacaktır. Etkinliklerin öncesinde ve sonrasında katılımcılara öğrenim kazanımı testleri uygulanarak projenin çıktıları ölçümlenecektir

Projeniz alanınıza nasıl katkı sağlayacak? Projeniz topluma, üniversitelerde/sektörde/sivil toplum uygulamalarında yürüyen diğer çalışmalara; farklı disiplinlerin çalışmalarına; bilim dünyasına nasıl katkı sağlayacak?

Proje hedefine ilkokul öğrencilerini koyan havacılık temalı bilim iletişimi etkinliklerindeki amacımız; kent, bölge ve ülke insanına havacılık sevgisini aşılamak, havacılıkla ilgili alanlarda bilgi birikimlerini arttırmak ve havacılığın gelişimine destek olmalarını sağlamak. 

Çocukların küçük yaşlardan itibaren havacılığa ve pozitif bilimlere olan meraklarının artması, havacılık bilimi ve teknolojilerine yatkın düşünen bireylerin yetişmesi projenin uzun vadedeki amaçları arasındadır. Öğrenme sürecinin en önemli adımı soru sormakla başlar diyerek, çocuklarımızın yaşayarak, sorgulayarak ve elbette eğlenirken öğrenmelerini sağlayacak bir ortam sunuyoruz.

Ekibinizde kimler var? Ekip kurulumunda neye dikkat ettiniz? Projeniz genç araştırmacılara kariyerlerinde yeni bir uygulama alanı açtı mı?

Proje ekibimizde öncelikle bilim iletişimi konusunda uzman olan ve ekibimize büyük güç katan Doç. Dr. Evrim Genç Kumtepe bulunuyor. Proje ekibimize büyük güç katan diğer bir üyemiz Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan, yine bilim iletişimi kapsamında pek çok projeye ve uygulamaya imza atmış, çocukları çok iyi tanıyan ve öğretmenlik deneyimi olan Ömer Garan. Proje kapsamındaki etkinlikleri fizik, havacılık ve aerodinamik gibi konularda uzman olan akademisyen arkadaşlarımızla tasarladık: Arş. Gör. Emircan Özdemir, Öğr. Üy. Dr. Seyhun Durmuş, Arş. Gör. Mehmet Yaşar, Arş. Gör. Selçuk Ekici, Arş. Gör. Fatma Selin Sak ve Arş. Gör. Batuhan Ballı. Bu arkadaşlarımız Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nden. Fakat ilkokul ve ortaöğretimde fen bilgisi öğretimi konularında uzman olan akademisyen arkadaşlarımız Arş. Gör. Gözde Yılmaz, Arş. Gör. Bilal Öncül ve Arş. Gör. Celal Boyraz’ın önerileriyle ilerledik. Kendileri içeriklerin hazırlanmasında ve test edilmesinde büyük atkı sağladılar. 

Görüldüğü üzere ekibimizi farklı disiplinlerdeki uzmanlardan kurduk: İletişim, eğitim, havacılık. Ayrıca teorisyenlerle uygulayıcıları bir araya getirmeye çalıştık. Daha önceden proje yönetimi ve uygulanması konusunda deneyimi olan uzmanlara yöneldik. 

Projemiz eğitim alanındaki genç araştırmacıların kariyerlerinde belirli bir yer tutacak diye düşünüyoruz. Havacılık kendileri için son derece yeni bir uygulama alanı oldu. Öte yandan bilim iletişimi ülkemizde gerçekten oldukça yeni bir alan.

Bu projeden sonra çalışmanızın devamı gelecek mi? Gelecekse farklı disiplinlerden araştırmacılara, sanayi ortağına, uluslararası çalışmalara vb yeni açılımlara ihtiyacınız olacak mı?

Evet, çalışmalarımız devam edecek. Özellikle çocuklara yönelik havacılık temalı bilim iletişiminde sanal gerçeklik üzerinde çalışmayı düşünüyoruz. 

Son olarak çalışmalarınızda ARİNKOM TTO ile iş birlikleri ve aldığınız destekler hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

Proje hazırlığının her aşamasında ARİNKOM TTO’nun görüşlerine başvurduk. Deneyimlerinden yararlanmaya çalıştık. ARİNKOM TTO’ya başvuru imkânı bize her zaman güç verdi, özgüvenimizi artırdı. Çünkü araştırma ve proje yönetimi konusunda çok deneyimli bir ekibin her zaman yanımızda olacağını biliyorduk. ARİNKOM TTO’nun üniversitemizin araştırma kültürünün güçlenmesine kısa sürede çok şey kattığını düşünüyoruz.

Hocamız ve ekibine projelerinde başarılar dileriz.