Teknoloji Projelerimiz Projelerimiz
Geri
Prof. Dr. Aykut Ceyhan'dan TÜBİTAK 4004 Projesi!

29.08.2018

Prof. Dr. Aykut Ceyhan'dan TÜBİTAK 4004 Projesi!

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut Ceyhan hocamızın "Okul Psikolojik Danışmanı Bilim Okulu II: Okullarda Güncel Sorunlar, Etkili Müdahaleler" isimli TÜBİTAK 4004 projesi kabul edilmiştir. Hocamızın yürütücü olduğu ve Öğr. Gör. Ömer Özer ile Öğr. Gör. Ferhat Bayoğlu'nun ekibinde yer aldığı projeye ilişkin başarısından ötürü Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan adına bir teşekkür belgesi takdim edilen görüşmede hocamıza projeye ilişkin sorularımızı ilettik.   

TÜBİTAK 4004 projesi hakkında ve proje ekibinin süreçte yaşadıklarına ilişkin görüşmemizi bilgilerinize sunarız.


Projenizin hikâyesi nasıl başladı? Yazmaya nasıl karar verdiniz?

Projenin çıkış noktası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)‘na bağlı okullarda çalışan psikolojik danışmanların zaman zaman eğitim süreçleri için bize başvurmaları ile başladı. Okul psikolojik danışmanları mezuniyet sonrası eğitimlere ulaşmak konusunda bazı sıkıntılar yaşıyorlar ve okullarında uygulayabilecekleri teknikler öğrenme konusunda oldukça istekliler. Bizler de akademi ile uygulayıcılar arasında ilişkileri geliştireceğini düşündüğümüz ve doğrudan öğrencilere faydalı olacağına inandığımız için projeyi yazmaya karar verdik. Projeyi ilk olarak 2016 yılında Eskişehir’de görevli toplam 60 kişilik Okul Psikolojik Danışmanı ile 20’şerli gruplar halinde birer haftalık eğitimler ile gerçekleştirdik. Sonrasında projeye ilişkin diğer illerden gelen talepler nedeniyle 2017 yılında projeyi dört ilde (Yozgat, Van, Tokat ve Rize) gerçekleştirmeye karar verdik ve başarılı bir şekilde Haziran ayında tamamladık. 2018 yılında ise mevcut projeyi talep eden üç ilde (Mardin, Diyarbakır ve Samsun) gerçekleştireceğiz.  


Projenizin konusu nedir? Uygulama alanları nelerdir?

Proje psikoloji alanında kanıta dayalı yaklaşımlardan birisi olan bilişsel davranışçı terapi (BDT) yaklaşımının okullarda sıklıkla karşılaşılan problem alanlarında kullanımına yönelik bir beceri kazandırmak, okul psikolojik danışmanlarının bu yönteme yönelik bilimsel ilgisini artırmaktır. Bu kapsamda yaklaşıma yönelik temel beceri ve tekniklerin yanı sıra, sosyal kaygı, yas, kendini kabul, problemli internet kullanımı, krize müdahale gibi alanlarda BDT yaklaşımının uygulamalarını içermektedir. Özellikle ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler ile yürütülen psikolojik danışma sürecinde kullanılabilecek beceriler hedeflenmektedir.

Okul başarısı sadece akademik başarı olarak nitelendirilemez. Öğrencilerin karar verme becerileri, problem çözme becerilerinin geliştirilmesi de öğrenciler için önemlidir. Proje içeriği de bu alanlarda yönelik müdahaleleri içermektedir. 

Projeniz alanınıza nasıl katkı sağlayacak? Projeniz topluma, üniversitelerde/sektörde/sivil toplum uygulamalarında yürüyen diğer çalışmalara; farklı disiplinlerin çalışmalarına; bilim dünyasına nasıl katkı sağlayacak?

Proje kapsamında okul psikolojik danışmanlarının yıl boyunca sürdükleri psikolojik yardım süreçlerinde daha nitelikli hizmet sunmasına katkıda bulunacaktır. Aynı zamanda kanıta dayalı yöntemlere ilişkin bilimsel ilginin artacağını düşünüyoruz. Projemizin önceki dönemlerinde katılımcılarımızdan bazıları proje kapsamındaki konularda bazı araştırmalar için proje ekibi ile proje sonrasında da iletişimlerini sürdürmektedir. Proje çıktıları alanımızla ilgili kongrelerde bildiri olarak sunulmaktadır. Mezuniyet sonrası psikolojik danışman eğitimine katkıda bulunabilecek proje çıktıları alan akademisyenleri ile paylaşılmaktadır. Aynı zamanda TÜBİTAK projelerinin psikolojik danışma ve rehberlik alanında yaygınlaşmasına da katkıda bulunmaktadır. 

Ekibinizde kimler var? Ekip kurulumunda neye dikkat ettiniz? Projeniz genç araştırmacılara kariyerlerinde yeni bir uygulama alanı açtı mı?

Projede ben hariç psikolojik danışma alanında doktora eğitimine devam eden proje uzmanları bulunmaktadır. Proje uzmanları üniversitemizin psikolojik danışma ve rehberlik merkezinde aktif olarak danışan gören öğretim görevlileridir. 2016 yılındaki proje ekibimiz benimle birlikte Uzman Ömer Özer, Uzman Ferhat Bayoğlu, Uzman Ekin Ekin Şahin ve Uzman Ahmet Altınok idi. 2017 yılındaki proje ekibimiz ise benimle birlikte Uzman Ömer Özer, Uzman Ferhat Bayoğlu ve Uzman Ekin Ekin Şahin idi. 2018 yılı proje ekibimiz ise benimle birlikte Uzman Ömer Özer, Uzman Ferhat Bayoğlu ve projeye sonradan eklenmesini önerdiğimiz iki uzmandan oluşmaktadır. Proje ekibimizdeki uzmanlar aktif olarak psikolojik danışma süreci yürüten aynı zamanda projenin temelini oluşturan bilişsel davranışçı terapi konusunda eğitim programlarını tamamlamış kişilerdir. Teori ve uygulamaya hâkim bir ekibe sahibiz. Yine, proje ekibi daha önce MEB’e bağlı okullarda da görev yaptıkları için proje katılımcıları ile benzer geçmişe de sahipler.  

Bu projeden sonra çalışmanızın devamı gelecek mi? Gelecekse farklı disiplinlerden araştırmacılara, sanayi ortağına, uluslararası çalışmalara vb yeni açılımlara ihtiyacınız olacak mı?

İlerleyen yıllarda başka şehirlerde de programı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 2016 yılında Eskişehir ile başlamıştık. 2017 yılında Yozgat, Tokat, Van ve Rize illeri ile devam ettik. 2018 de ise Mardin, Diyarbakır ve Samsun illerinde devam ediyoruz. İllerden gelen taleplere ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden projeye sağlanan destek mektubu ile bir sonraki yılda gerçekleştireceğimiz illeri belirliyoruz. İlerleyen yıllarda bu taleplere göre projeyi sürdürmeyi istiyoruz. Çünkü okul psikolojik danışmanlarının mezuniyet sonrası kendilerini geliştirmelerini ve nitelikli eğitim programlarına ulaşmasını önemsiyoruz. Bu bağlamda projeye dâhil edilen illerin sayısının artacağını düşünüyoruz.

Son olarak çalışmalarınızda ARİNKOM TTO ile iş birlikleri ve aldığınız destekler hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

ARİNKOM TTO başvuru programının tanıtımı ile başlayan, sonrasında süreçteki tüm aşamalarda proje ile ilgilendi. Zaman zaman doğrudan TÜBİTAK ile iletişim kurarak ihtiyaç duyduğumuz sorulara yanıt bulmamızı kolaylaştırdı. Projenin imza süreçlerini hızlandırmaları, proje öncesinde hazırlık desteği vermeleri bizler için önemli idi. Ayrıca, zaman zaman süreçte yaşanan bazı güçlüklerin aşılmasında bizleri destekleyerek azimle projeyi gerçekleştirmemize katkılar sağladılar. Teşekkürler.

Hocamız ve ekibine projelerinde başarılar dileriz.