Teknoloji Projelerimiz Projelerimiz
Geri
Arş. Gör. Emircan Özdemir'den TÜBİTAK 4007 Projesi!

28.09.2018

Arş. Gör. Emircan Özdemir'den TÜBİTAK 4007 Projesi!

Arş. Gör. Emircan Özdemir hocamızın "Havacılık Bilim Şenliği" isimli TÜBİTAK 4007 projesi kabul edilmiştir. Hocamızın yürütücü olduğu ve Doç. Dr. Önder Turan, Doç. Dr. Önder Altuntaş, Dr. Öğr. Üyesi Savaş Ateş, Dr. Öğr. Üyesi Gamze Orhan, Dr. Öğr. Üyesi Seyhun Durmuş, Öğr. Plt. Ergün Altuğ, Öğr. Gör. Nilgün Yıldırım, Öğr. Gör. İbrahim Yavuz Dal, Arş. Gör. Ümran Alan, Arş. Gör. Selçuk Ekici, Arş. Gör. Mehmet Yaşar, Arş. Gör. İlker Ünder, Arş. Gör. Gülnaz Bülbül, Arş. Gör. Emre Aydoğan, Arş. Gör. Bilal Öncül, Arş. Gör. Batuhan Ballı, Arş. Gör. Ahmet Ermeydan'ın da ekibinde yer aldığı projeye ilişkin başarısından ötürü Rektörlük makamı adına bir teşekkür belgesi takdim edilen görüşmede hocamıza projeye ilişkin sorularımızı ilettik.   

TÜBİTAK 4007 projesi hakkında ve proje ekibinin süreçte yaşadıklarına ilişkin görüşmemizi bilgilerinize sunarız.

Projenizin hikâyesi nasıl başladı? Yazmaya nasıl karar verdiniz?

2016 yılının Aralık ayından itibaren Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı’nda (AÜHP) müdür yardımcısı olarak görev yapmaktaydım. Bu görevim süresince değerli hocam ve AÜHP müdürü Doç. Dr. Ender Gerede’nin havacılık bilimi iletişimine olan bakış açısı ve bu doğrultudaki çalışmaları bana vizyon katan en önemli unsur oldu. Bilim iletişimi konusunu AÜHP’nin vizyonu ve misyonu içerisinde ilk sıraya koyduk. Başta çocuklar olmak üzere toplumun her kesimine bir bilim olarak havacılığı nasıl anlatabiliriz sorusuna cevap arayışımız bizi TÜBİTAK Bilim ve Toplum projelerine yönlendirdi. Bu doğrultuda Eskişehir’de havacılık temalı ilk bilim şenliğini projelendirdik. Projeyi anlattığımız ve projede yer almasını istediğimiz değerli hocalarımızla oluşturduğumuz ekipte de iyi bir sinerji yakaladık. Ayrıca projeye Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de destek vermesi projenin katma değerini arttırmada bizlere önemli fayda sağlamaktadır.

Projenizin konusu nedir? Uygulama alanları nelerdir?

Proje kapsamında Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı’nda düzenlenmesi planlanan “Havacılık Bilimi Şenliği”nin amacı toplumun her kesiminde bilime yönelik ilgiyi arttırmak ve bunu yaparken de bilim iletişimini sağlayan atölye çalışmaları ve etkinlikler düzenlemektir. Yapılacak olan etkinlikler “Uçaklar nasıl uçar?” sorusu çatısı altında tasarlanmıştır. Her ne kadar havacılık temalı bir bilim şenliği olsa da etkinliklerin tümünde bilim, teknoloji, mühendislik arasındaki etkileşim vurgulanacak ve diğer bilim dallarıyla havacılık biliminin arasındaki ilişkiler açıklanacaktır. Bu doğrultuda şenlikte katılımcıların meraklarını uyandıracak ve onların eğlenerek öğrenmelerini sağlayacak olan 14 adet özgün atölye çalışması ve 3 adet etkileşimli seminer yer alacaktır. Düzenlenecek olan etkinliklerin hitap edeceği hedef kitle üç alt gruba ayrılmıştır. Bunlar 4-7 yaş grubu çocuklar, 8-13 yaş grubu çocuklar ve 14 yaş üzeri gençler ile yetişkinlerdir. Her bir etkinlik hedef kitle alt gruplarından en az birine hitap etmektedir. Bunun için de hitap edilecek olan hedef kitlenin özellikleri göz önünde bulundurularak uygulama planları hazırlanmış ve doğru iletişim biçimini sağlayacak atölye liderleri ile konuşmacılar ekipte yer almıştır.


Her bir atölye çalışmasında havacılık biliminin ayrı bir alt dalı katılımcılara aktarılacaktır. Çocuklara yönelik atölye çalışmalarında geri dönüştürülebilir basit malzemeler kullanılarak uçakların nasıl uçtuğunu anlamaları sağlanacak, onlarla planörler yapılacak, kendi kanatlarını tasarlamaları istenecek, bulutların nasıl oluştuğu görülecek ve daha birçok farklı prensibi kavramalarına yönelik deney çalışması, gözlem ve grup çalışmasına dayalı yöntemler uygulanacaktır. Diğer yandan çocuklar etkinliklerin tümünü Havacılık Parkı’nda uçaklar ile iç içe yapacaklardır. Açık alanda yapılacak olan atölye etkinliklerinde tüm katılımcıların uçakları gözlemleme ve inceleme fırsatı olacaktır. Çocukların yanı sıra gençlere ve yetişkinlere yönelik tasarlanan atölyeler ile de alanında uzman akademisyenler tarafından havacılık bilimi tüm ayrıntılarıyla onlara aktarılacaktır. Ayrıca etkileşimli seminerler ile havacılık biliminin önemli konuları katılımcılarla paylaşılacaktır.


Projeniz alanınıza nasıl katkı sağlayacak? Projeniz topluma, üniversitelerde/sektörde/sivil toplum uygulamalarında yürüyen diğer çalışmalara; farklı disiplinlerin çalışmalarına; bilim dünyasına nasıl katkı sağlayacak?

Gün boyunca düzenlenecek olan etkinlikler sayesinde “Havacılık Bilimi Şenliği” toplum nezdinde bilim kültürünün yaygınlaşmasına yönelik hizmet edecektir. Katılımcılar sadece uçakların nasıl uçtuklarını öğrenmekle kalmayacak, bunun ötesinde bilime yönelik farklı bir bakış açısına sahip olacaklardır. Proje kapsamında bilimin aslında eğlenceli olduğunun katılımcılara gösterilmesi amaçlanmaktadır. Diğer yandan düzenlenecek olan bilim şenliği özellikle çocuk katılımcıların bilim alanında kariyer yapmaya özendirilmesinde etkili olacaktır. Şenlikte yer alan katılımcıların bilime yönelik olumlu tutum geliştirmeleri beklenmektedir. Bu beklenti ölçme ve değerlendirme etkinlikleri ile ölçülecektir ve katılımcılarda beklenen tutum değişiminin olup olmadığı incelenecektir.

Ekibinizde kimler var? Ekip kurulumunda neye dikkat ettiniz? Projeniz genç araştırmacılara kariyerlerinde yeni bir uygulama alanı açtı mı?

Proje ekibinde havacılık alanında çalışmalar yapan farklı fakültelerden birçok değerli hocamız yer almaktadır. Her bir ekip üyesi kendi alanında atölye çalışması ve seminer etkinliklerini yürütecektir. Proje kapsamında toplamda 14 atölye ve 3 seminer düzenlenecek olup her bir etkinlik alanında uzman farklı araştırmacılar tarafından verilecektir. Proje ekibinde Doç. Dr. Önder Turan, Doç. Dr. Önder Altuntaş, Dr. Öğr. Üyesi Savaş Ateş, Dr. Öğr. Üyesi Gamze Orhan, Dr. Öğr. Üyesi Seyhun Durmuş, Öğr. Plt. Ergün Altuğ, Öğr. Gör. Nilgün Yıldırım, Öğr. Gör. İbrahim Yavuz Dal, Arş. Gör. Ümran Alan, Arş. Gör. Selçuk Ekici, Arş. Gör. Mehmet Yaşar, Arş. Gör. İlker Ünder, Arş. Gör. Gülnaz Bülbül, Arş. Gör. Emre Aydoğan, Arş. Gör. Bilal Öncül, Arş. Gör. Batuhan Ballı ve Arş. Gör. Ahmet Ermeydan yer almaktadır. Proje ekibinde Anadolu Üniversitesi dışında Eskişehir Teknik Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesinden de araştırmacılar yer almaktadır.


Bu projeden sonra çalışmanızın devamı gelecek mi? Gelecekse farklı disiplinlerden araştırmacılara, sanayi ortağına, uluslararası çalışmalara vb yeni açılımlara ihtiyacınız olacak mı? 

Projenin başarı ile tamamlanmasının ardından gelecek yıllarda da benzer projelerin sürdürülmesi hedeflenmektedir. Özellikle havacılık şehri olan kentimizde “Havacılık Bilimi Şenliği”nin gelecek yıllarda da düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Gelecek bilim şenliklerinde ise projenin paydaşları arasında sektörden ve diğer kamu kuruluşlarından paydaşlar da dâhil edilecektir.

Son olarak çalışmalarınızda ARİNKOM TTO ile iş birlikleri ve aldığınız destekler hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?


Gerek proje fikri aşamasında gerek projenin yazım sürecinde ARİNKOM TTO’nun yaklaşımı bizlerin başarıya ulaşmasında önemli fayda sağlamıştır. Proje yönetimi konusunda ARİNKOM ekibinin uzmanlığı sayesinde ortaya çıkan ürün daha kaliteli ve özgün olmuştur. Ayrıca ekibin yardımsever ve sıcakkanlı tutumları bizleri yeni projeler üretmeye teşvik etmektedir.


Hocamız ve ekibine projelerinde başarılar dileriz.