Teknoloji Projelerimiz Projelerimiz
Geri
Doç. Dr. Rasime DEMİREL'den TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi!

15.10.2018

Doç. Dr. Rasime DEMİREL'den TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi!

Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Rasime DEMİREL hocamızın "Türkiye’nin Toprak Kaynaklı Isıya Dirençli Aspergillus Cinsi Üyelerinin Polifazik Taksonomisi" isimli TÜBİTAK 1001 projesi kabul edilmiştir. Hocamızın yürütücü olduğu Prof. Dr. Ahmet ASAN, Doç. Dr. Burhan ŞEN, Dr. Öğr. Üyesi Duygu KADAİFÇİLER, Josephus Adrianus Maria Petronella Houbrake, Robert Archibald Samson'ın ekibinde yer aldığı projeye ilişkin başarısından ötürü Rektörlük makamı adına teşekkür belgesi takdim edilen görüşmede hocamıza projeye ilişkin sorularımızı ilettik.    

TÜBİTAK 1001 projesi hakkında ve proje ekibinin süreçte yaşadıklarına ilişkin görüşmemizi bilgilerinize sunarız.

Projenizin hikâyesi nasıl başladı? Yazmaya nasıl karar verdiniz?  

Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yayın Teşvik projesi kategorisinde 3 ayrı proje ile çalışma konusu hakkında ön araştırma fırsatı buldum. Söz konusu çalışmalar ile Dünya’nın küf koleksiyon merkezi olan “Fungal Biyoçeşitlilik Merkezi/Hollanda”da çalışma imkanım oldu. Bu süreçte ele alınan konunun Türkiye için ne kadar bakir bir konu olduğu Hollanda’daki araştırmacıların da dikkatini çekti. Ön çalışmalarımı genişletmek istedim ve fikrimi onlara da sundum. Onlarda konuya olan ilgilerinde kayıtsız kalmayıp editörlüğünü yaptıkları 18 impact faktörlü dergide yapılacak çalışma için özel sayı oluşturma teklifinde bulundular. Tabii ki henüz fikir halindeki çalışmamın bu kadar önemli bir bilimsel dergiden teklif alması beni daha da heveslendirdi ve fikirlerimi hemen projelendirdim.

Bu noktada Yayın Teşvik Projesi gibi hızlı gelişen bir proje tipinin olması ön çalışmalarımın hızlı gelişmesini ve TÜBİTAK 1001 proje tipinde desteklenen bir projenin olgunlaşmasını sağlamıştır. Bu tip projeler ile fikirlerimizi geliştirme fırsatı sunduğu için Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonluğuna teşekkür ederim.

Projenizin konusu nedir? Uygulama alanları nelerdir? 

Projemin konusu tarım topraklarında bulunan ve ısı uygulaması sonucunda yaşamaya devam edebilen bir grup canlının belirlenmesini kapsamaktadır. Bu canlılar ısı uygulaması ile ölmedikleri için gıda zincirinde varlıklarını devam ettirmekte olup insan ve hayvanlar için tehdit unsuru oluşturmaktadır. Gerekli önlemin alınabilmesi için bu canlıların ve özelliklerinin belirlenmesine ihtiyaç vardır. Proje konusu bu eksikliği ortaya koymayı hedeflemektedir. Elde edilecek veriler ile gıda güvenliği alanına katkı sağlanabilecektir.

Projeniz alanınıza nasıl katkı sağlayacak? Projeniz topluma, üniversitelerde/sektörde/sivil toplum uygulamalarında yürüyen diğer çalışmalara; farklı disiplinlerin çalışmalarına; bilim dünyasına nasıl katkı sağlayacak?

Yeryüzünde bulunan ve varlıklarından henüz haberdar olmadığımız canlılar, diğer canlıların yaşamına olumlu ve olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Bu bilinmeyen canlıların ve özelliklerinin belirlenmesi hem yaşam koşullarımızı iyileştirmek hem de Dünya’nın canlı içeriğini belirleyebilmek için önem arz etmektedir. Temel bilim uygulaması ile bu proje canlı çeşitliliğinin ortaya çıkartılmasını sağlayacaktır. Bir sonraki aşamada ise pek çok bilim dalları ile gerçekleştirilebilecek disiplinler arası çalışmalar ile bu canlıların yararlı faaliyetleri toplumsal kullanıma sunulabileceği gibi zararlı faaliyetleri de kontrol altına alınabilecektir.

Ekibinizde kimler var? Ekip kurulumunda neye dikkat ettiniz? Projeniz genç araştırmacılara kariyerlerinde yeni bir uygulama alanı açtı mı? 

Ekibimde Prof. Dr.  Ahmet ASAN (Trakya Üniversitesi-Araştırmacı), Doç. Dr. Burhan ŞEN (Trakya Üniversitesi- Araştırmacı), Dr. Öğr. Üyesi Duygu KADAİFÇİLER (İstanbul Üniversitesi- Araştırmacı), Josephus Adrianus Maria Petronella Houbrake (Fungal Biyoçeşitlilik Merkezi/Hollanda-Danışman), Robert Archibald Samson (Fungal Biyoçeşitlilik Merkezi/Hollanda-Danışman) ve 3 adet yüksek lisans öğrencisi bursiyeri bulunmaktadır. Söz konusu ekip üyeleri ile 2015 yılında bir TÜBİTAK 1001 projesi tamamlanmıştır. Ekibin hem alanında uzman olması hem de birbiri ile uyumlu çalışma disiplinine sahip olması dikkate alınmıştır. Bursiyerlerimizin ise ilgili çalışma konusunda bilgi, beceri, ulusal ve uluslararası deneyim edinebilmeleri yönünde çalışma planı yapılmasına itina gösterilmiştir.

Bu projeden sonra çalışmanızın devamı gelecek mi? Gelecekse farklı disiplinlerden araştırmacılara, sanayi ortağına, uluslararası çalışmalara vb yeni açılımlara ihtiyacınız olacak mı?

Bu çalışma durum tespiti niteliği de taşımakta olup, elde edilecek veriler doğrultusunda çözüm/uygulama ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Özellikle gıda güvenliği uygulamaları alanında hem disiplinler arası hem de sanayi ortaklığında Ar-Ge projelerinin planlanmasına ihtiyaç duyulacaktır.

Projenizi yazarken, başvururken ya da kabul aşamasında genel olarak ARİNKOM TTO’dan hizmet aldınız mı? 

Projem birinci öneride bazı eleştiriler ile geri döndü ve bu eleştiriler üzerine ARİNKOM TTO’dan görüş aldım. Bu fikir alış verişi üzerine projemdeki bazı noktaları geliştirdim ve panel raporuna cevap oluşturdum. Özellikle panel raporuna cevap oluşturmada az, öz ve net bir hazırlık yapmamda ARİNKOM TTO’nun önerileri önderlik etti. Ayrıca projede incelemeye alınacak numuneler izne tabii olduğu için var olan izin sürecim konusunda bilgi aldım ve temin ettiğim iznin 1 yıl süre geçerli olduğunu öğrendim. Bu gelişme projenin ikinci başvuru süreci için inanılmaz iyi oldu, nitekim yeniden izin alma girişiminde bulunacaktım ve bu durumda da başvuru süresine yetişmem imkansızdı.

Projenizi anlatan anahtar kelimeler nelerdir?

Aspergillus, Türkiye, Isıya Dirençli Mikrofungus, Biyoçeşitlilik

Hocamız ve ekibine projelerinde başarılar dileriz.