Teknoloji Projelerimiz Projelerimiz
Geri
Prof. Dr. İlknur KEÇİK'ten TÜBİTAK - SOBAG 1001 Projesi!

05.11.2018

Prof. Dr. İlknur KEÇİK'ten TÜBİTAK - SOBAG 1001 Projesi!

Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İlknur KEÇİK hocamızın "İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Türk Üniversite Öğrencilerinin Biliş Eylemlerini Anlama ve Üretim Düzeylerinin İncelenmesi: Olgusal ve Olgu Dışı Eylemlerin Yanulamlama Görünümleri" isimli TÜBİTAK - SOBAG 1001 projesi kabul edilmiştir. Hocamızın yürütücü olduğu projede, Prof. Dr. Gülsün Leyla Uzun, Prof. Dr. Ümit Deniz Turan, Araş. Gör. Serap Atasever Belli, Araş. Gör. Sibel Söğüt yer almaktadır. Ziyaretimizde Hocamıza, projeye ilişkin başarısından ötürü Rektörlük Makamı adına teşekkür belgesi takdim edilirken, projeye ilişkin sorularımızı ilettik.  

TÜBİTAK - SOBAG 1001 projesi hakkında ve proje ekibinin süreçte yaşadıklarına ilişkin görüşmemizi bilgilerinize sunarız.

Projenizin hikâyesi nasıl başladı? Yazmaya nasıl karar verdiniz?

İngilizce dil öğrenim sürecinde güçlük çekilen alanlardan birisi de belli eylem guruplarının tümce içindeki kullanım özellikleri ile anlamlarının bağdaştırılamaması ve bu alanda iletişim sorunu yaratabilecek kullanımlara yol açmasıdır. Gözlemlediğimiz, zaman zaman farklı yaklaşımlar ışığında küçük çaplı çalışma ve uygulamalar yapma girişimlerinde bulunduğumuz, özellikle “düşünmek, hatırlamak” gibi biliş eylemlerinin ediniminde ortaya çıkan bu durum, alan yazında anadili farklılıklarının etkilerine dikkat çeken çalışmalar ışığında bu konuda geniş çaplı bir proje yapma fikrini olgunlaştırma ve gerçekleştirmemize yol açtı.

Projenizin konusu nedir? Uygulama alanları nelerdir? 

Projemizin konusu, İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrencilerin biliş eylemlerinin farklı anlamlarını ne kadar kullanabildikleri, kullanmayı amaçladıkları anlamı tümce içinde doğru öğelerle kullanıp kullanmadıkları ve bu konuda yaşadıkları sorunları saptayarak bu eylemlerin öğrenimine ilişkin dil öğretimi sürecinde kullanılabilecek öğretim araçları geliştirilmesine ve öğretim uygulamalarına katkı sağlamaktır.

Projeniz alanınıza nasıl katkı sağlayacak? Projeniz topluma, üniversitelerde/sektörde/sivil toplum uygulamalarında yürüyen diğer çalışmalara; farklı disiplinlerin çalışmalarına; bilim dünyasına nasıl katkı sağlayacak?

Çalışma sonucunda elde edilecek bulgular, İngilizce öğrenim sürecinde bu eylemlerin kullanımına ilişkin ortaya çıkan gerek anlam bilimsel gerekse söz dizimsel sorunların çözümü ve ara dil gelişim süreci adına önemli katkılarda bulunacaktır. Proje çıktıları, Yabancı Dil Eğitimi Bölümü öğretim elemanlarıyla, dilbilim ve dil öğretimi konusunda araştırma yapan lisansüstü öğrenciler ve öğretim üyeleriyle paylaşılarak çalışmalar konusunda fikir paylaşımında bulunulacaktır. Böylece hem dil edinimi alanına hem de dil öğretimi alanına katkı sağlanacaktır.

Ekibinizde kimler var? Ekip kurulumunda neye dikkat ettiniz? Projeniz genç araştırmacılara kariyerlerinde yeni bir uygulama alanı açtı mı?

Proje ekimizde araştırmacı olarak Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümünden Prof. Dr. Gülsün Leyla Uzun, üniversitemiz İngilizce öğretmenliği Bölümü’nden Prof. Dr. Ümit Deniz Turan yer almaktadır. Ayrıca, üniversitemiz İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden doktora öğrencileri Araş. Gör. Sibel Söğüt ve Araş. Gör. Serap Atasever Belli bursiyer olarak yer almaktadır. Proje çıktılarından biri de doktora tez çalışmaları olacaktır. Projede deneyimli öğretim üyelerinin yanı sıra genç araştırmacılar bulunmaktadır. Böylece, proje içerisinde yer alan genç araştırmacılarımız, hem proje konusunda hem de proje yönetiminde deneyim sahibi olacaktır.

Bu projeden sonra çalışmanızın devamı gelecek mi? Gelecekse farklı disiplinlerden araştırmacılara, sanayi ortağına, uluslararası çalışmalara vb yeni açılımlara ihtiyacınız olacak mı?

İlerleyen yıllarda farklı dil gelişim düzeylerindeki ve yaşlardaki öğrencilerle daha geniş katılımlı çalışmaların yapılması planlanmaktadır. Bu çalışmalarla ikinci dil edinim kuramlarına ve eğitim-öğretim süreçlerine katkı sağlanacaktır.

Projenizi yazarken, başvururken ya da kabul aşamasında genel olarak ARİNKOM TTO’dan hizmet aldınız mı

ARİNKOM TTO proje geliştirme sürecindeki tüm aşamalarda proje ile ilgilendi. Zaman zaman doğrudan TÜBİTAK ile iletişim kurarak ihtiyaç duyduğumuz sorulara yanıt bulmamızı kolaylaştırdı. Projenin imza süreçlerini hızlandırarak, proje öncesinde hazırlık desteği vererek bizlere önemli katkı sağladılar. Tüm emekleri için kendilerine teşekkür ederiz.

Projenizi anlatan anahtar kelimeler nelerdir?

Biliş eylemleri, olgusal eylemler, olgu dışı eylemler, yanulamlama, ve İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerdir.