Teknoloji Projelerimiz Projelerimiz
Geri
Prof. Dr. Nezih Orhon'dan Ufuk (Horizon) 2020 Projesi!

27.02.2019

Prof. Dr. Nezih Orhon'dan Ufuk (Horizon) 2020 Projesi!

İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nezih Orhon hocamızın "Reshaping Attention and Inclusion Strategies for Distinctively Vulnerable People Among the Forcibly Displaced" isimli Ufuk (Horizon) 2020 projesi kabul edilmiştir. Hocamızın Anadolu Üniversitesi yürütücüsü olduğu projenin ana yürütücüsü İspanya'dan Universidad Complutense de Madrid'dir. Projenin diğer ortakları arasında CESIE-İtalya, UNIMED- İtalya, Helsingin Ylipisto - Finlandiya, Menedek - Macaristan, Yarmouk University - Ürdün, Lebanese International University - Lübnan yer almaktadır. Söz konusu proje başarısı kapsamında hocamıza bir ziyaret gerçekleştirip projeye ilişkin başarısından ötürü Rektörlük Makamı adına teşekkür belgesi takdim ederken, projeye ilişkin sorularımızı ilettik.  

Ufuk (Horizon) 2020 projesi hakkında ve proje ekibinin süreçte yaşadıklarına ilişkin görüşmemizi bilgilerinize sunarız.


Projenizin hikâyesi nasıl başladı? Yazmaya nasıl karar verdiniz?

Projemizin konusu olan mülteciler konusunda çalışıyor olmamız ilk motivasyonumuzdu. Daha sonra bu konuda haberleşen ve ağ halinde olan üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları olarak bu uzmanlığı bir araya getirebileceğimizi ve başvuruda bulunabileceğimizi düşünerek karar verdik.

Projenizin konusu nedir? Uygulama alanları nelerdir?

Projede krizler ve özellikle insani krizler nedeniyle yerinden yurdundan olmuş bireylerin sosyal içerme ve dahil edilme stratejileri ile nasıl yeniden ele alınabileceğini kurgulamayı hedefliyoruz. Bu bireylere dikkat çekecek yeni yaklaşımların ve içermenin yöntemlerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda kırılganlık profillendirmelerinden, özel gruplara ve ihtiyaç analizlerine kadar farklı iş paketlerini hayata geçirmeyi amaçlıyoruz.

Projeniz alanınıza nasıl katkı sağlayacak? Projeniz topluma, üniversitelerde/sektörde/sivil toplum uygulamalarında yürüyen diğer çalışmalara; farklı disiplinlerin çalışmalarına; bilim dünyasına nasıl katkı sağlayacak?

Projemizin en önemli katkısı sesi duyulmayanların, görünmeyenlerin seslerini dinleyip, görünmelerini sağlayıp bu yönde bu kitlelere hizmet üretenlere, bu gruplara yönelik kanun, mevzuat vb geliştirenlere ve benzeri çalışmalarda bulunanlara yeni yaklaşımlar geliştirme konusunda yöntemler sunmayı ve veriler üzerinden nasıl kanunlar üretilebilir bunu sunmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda üniversiteler, araştırma kurumları ve alanda yer alan sivil toplum kuruluşları farklı alanlardan deneyimlerini bir araya getirmeye karar verdiler.

Ekibinizde kimler var? Ekip kurulumunda neye dikkat ettiniz? Projeniz genç araştırmacılara kariyerlerinde yeni bir uygulama alanı açtı mı?

Ekibimizde alanda kırılgan gruplar ile çalışmış alan çalışanları, hizmet sağlayanlar, araştırma yapanlar, medya ile ilgili bireyler, film yapanlar, veri analistleri ve daha birçoğu yer almakta. Farklı alanlarda farklı çalışmaların içinde yer alabileceğini gördüklerini söyleyebiliriz.

Bu projeden sonra çalışmanızın devamı gelecek mi? Gelecekse farklı disiplinlerden araştırmacılara, sanayi ortağına, uluslararası çalışmalara vb yeni açılımlara ihtiyacınız olacak mı?

Esas amaç elde edilen veriler ve üretilen sonuçlar ile sürdürülebilir olmak. Konferanslarda bunları bildiriler olarak sunmak, alanda hizmet üretenlere süreç ve ürün geliştirmede destek olmak, filmleri yaparak görünür kılmak ve diğer çıktılar amaçlarımız içerisinde.

Projenizi yazarken, başvururken ya da kabul aşamasında genel olarak ARİNKOM TTO’dan hizmet aldınız mı?

Burada belki de vurgulanması gereken en önemli nokta bilgili ve deneyimli kişilerin size rehberlik ediyor olması ve doğru-etki üreten yönlendirmelerde bulunmaları. ARİNKOM TTO sayesinde projenin amaç ifadelerinin oluşturulmasından, bütçelemenin çıktı amaçlı yapılabilmesine ve daha birçok noktada hayati destekler aldık. Doğrusu ARİNKOM TTO olmadan bir proje yürütülemez diye düşündüğümü söylemeliyim.

Projenizi anlatan anahtar kelimeler nelerdir?

Mülteciler, kırılgan gruplar, göç, entegrasyon, sosyal içerme, uyumlanma, eylem araştırması

Hocamız ve ekibine projelerinde başarılar dileriz.