Teknoloji Projelerimiz Projelerimiz
Geri
Dr. Öğr. Üyesi Elif DEMİREL'in TÜBİTAK 3001 Başlangıç Ar-Ge Projesi Başarısı!

11.03.2019

Dr. Öğr. Üyesi Elif DEMİREL'in TÜBİTAK 3001 Başlangıç Ar-Ge Projesi Başarısı!

Mühendislik Fakültesi öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Elif DEMİREL hocamızın "Kontrollü Olarak Bir Araya Getirilmiş Plaka Şekilli Çinko Oksit Taneciklerinin Kullanımıyla Ayırım Özellikleri İyileştirilmiş Hibrit Ultrafiltrasyon Membranların Geliştirilmesi (118M084)" isimli TÜBİTAK 3001 Başlangıç Ar-Ge projesi kabul edilmiştir. Hocamızın yürütücü olduğu projenin ekibinde Prof. Dr. Ender SUVACI ve 2 yüksek lisans öğrencisi yer almaktadır. Ziyaretimizde Hocamıza, projeye ilişkin başarısından ötürü Rektörlük Makamı adına teşekkür belgesi takdim edilirken, projeye ilişkin sorularımızı ilettik.

TÜBİTAK 3001 Başlangıç Ar-Ge projesi hakkında ve proje ekibinin süreçte yaşadıklarına ilişkin görüşmemizi bilgilerinize sunarız.

1- Projenizin hikâyesi nasıl başladı? Yazmaya nasıl karar verdiniz?  

Membran özelliklerinin nano malzemeler kullanılarak iyileştirilmesi üzerine Georgia Teknoloji Enstitüsü’nde (Atlanta, A.B.D) yaptığım doktora sonrası araştırmalarda bu konunun geliştirilebilir yönlerini tespit etme şansım oldu. Üniversiteme geri döndüğümde, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ender SUVACI hocamızın ve ekibinin geliştirdiği patentlenmiş tasarlanmış çinko oksit taneciklerinin (MicNo) bu konuya uygulanabileceğine ve bu konunun bir TÜBİTAK projesi ile araştırılabileceğine karar verdik.

2- Projenizin konusu nedir? Uygulama alanları nelerdir? 

Son on yılda dünya nüfusunun ve endüstriyel faaliyetlerin artışına bağlı olarak doğal su kaynaklarının kirlenmesiyle birlikte temiz su ihtiyacı gün geçtikçe artmakta, günümüzde uygulanmakta olan geleneksel su ve atık su arıtım teknolojileri insan ve çevrenin ihtiyacını karşılamada yetersiz kalmaktadır. Yer altı suyu ve atık suların arıtılmasında yaygın olarak kullanılan gelişmiş arıtma teknolojilerinden membran arıtımı enerji verimi yüksek ve çevre dostu olması nedeniyle son yıllarda tercih edilen bir arıtma teknolojisi haline gelmiştir. Membran uygulamalarının en büyük avantajı membran malzemesinin değiştirilebilir, böylece özelliklerinin iyileştirilebilir olmasıdır. Son yıllarda nanoteknolojideki gelişmelerle birlikte, nano boyuttaki dolgu maddelerinin membran polimer matrisine ilavesi ile nanokompozit membranların üretimi yaygınlaşmıştır. Bu proje çalışmasındaki amacımız mikro yapısı tasarlanmış, kontrolsüz topaklaşmanın önlendiği bir nanomalzemenin (çinko oksit) membran yapısına ilave edilmesiyle membranın birçok özelliğinin iyileştirilerek yeni bir malzeme geliştirilmesidir.

3- Projeniz alanınıza nasıl katkı sağlayacak? Projeniz topluma, üniversitelerde/sektörde/sivil toplum uygulamalarında yürüyen diğer çalışmalara; farklı disiplinlerin çalışmalarına; bilim dünyasına nasıl katkı sağlayacak?

Ülkemizde membran teknolojileri ile ilgili araştırmalar son 10 yıl içinde artmasına rağmen, henüz tam anlamıyla ticari membran ve membran modül üretiminin yapılamadığı görülmektedir. Bu proje çalışmasında, literatürde ultrafiltrasyon membran üretiminde henüz uygulanmamış olan kontrollü topaklaşmayla tasarlanarak hazırlanmış bir tanecik kullanılarak, üretilecek olan yeni kompozit membranın gerek morfolojisine gerekse arıtım özelliklerine katkısı araştırılacaktır. Elde edilecek sonuçların, ülkemizin membran araştırma ve üretim teknolojisindeki bilimsel birikimine ve ileride üretim aşamasına geçildiğinde kullanılacak olan membran reçetelerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ülkemizde, 2023 yılına kadar suyun geri kazanımı ve yeniden kullanılmasını sağlayacak ileri arıtma teknolojilerinin geliştirilmesi hedeflenmekte olup membran proseslerinin özellikle atık su arıtma uygulamalarındaki kritik öneminden dolayı proje konusunun ülkemizin stratejik planının gerçekleşmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca, projeden elde edilecek bilimsel sonuçlar alanındaki saygın akademik dergilerde yayınlanarak literatüre katkı sağlanabilecektir.

4- Ekibinizde kimler var? Ekip kurulumunda neye dikkat ettiniz? Projeniz genç araştırmacılara kariyerlerinde yeni bir uygulama alanı açtı mı? 

Proje ekibimiz, danışman olarak yer alan Malzeme Bilimi ve Mühendisliği öğretim üyesi Prof.Dr. Ender SUVACI ve iki yüksek lisans bursiyerinden oluşmaktadır. Kimya Mühendisliği ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği gibi iki farklı mühendislik disiplininden oluşan proje ekibimizin yapacağı Ar-Ge çalışmaları, nanoteknoloji ve membran teknolojisinin disiplinler arası uygulamaları olacaktır. Ayrıca, proje kapsamında gerçekleştirilecek araştırmalar, lisansüstü öğrencilerin tez çalışmalarını da oluşturacağı için bu alanda ihtiyaç duyulan araştırmacılar yetiştirilebileceği gibi, ülkemizin bilgi birikimine de katkı sağlanabilecektir.

5- Bu projeden sonra çalışmanızın devamı gelecek mi? Gelecekse farklı disiplinlerden araştırmacılara, sanayi ortağına, uluslararası çalışmalara vb yeni açılımlara ihtiyacınız olacak mı?

Bu projenin sonucunda ulaşmak istediğimiz hedef yeni bir membran geliştirerek tasarımın başarılı bir şekilde uygulanabileceğini gösterebilmektir. Projenin devamında ise membranın filtrasyon performansını kentsel atık sular ve bazı fabrikaların endüstriyel atık suları gibi gerçek atıklarda test etmeyi planlıyoruz. Bunun için Çevre Mühendisliği disiplininden bir araştırmacıyı da proje ekibimize dahil ederek araştırmacı ekibimizi güçlendirmeyi, daha sonra hem belediyelerin Su ve Kanalizasyon İdareleri ile hem de bir sanayi ortağı ile Ar-Ge işbirlikleri kurarak ortak çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Bu işbirliklerinin kurulmasında ARİNKOM TTO ekibinin değerli katkılarına ihtiyacımız olacak.

6- Projenizi yazarken, başvururken ya da kabul aşamasında genel olarak ARİNKOM TTO’dan hizmet aldınız mı? 

Projeyi yazarken patent taraması, proje metninin teknik olarak gözden geçirilmesi ve kabulünden sonraki imza süreçlerinde ARİNKOM’dan profesyonel destekler aldık. Bu vesileyle başta Banu Gültekin Kocaman olmak üzere bütün ARİNKOM ekibine katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

7- Projenizi anlatan anahtar kelimeler nelerdir?

Ultrafiltrasyon, membran, kontrol edilebilir topaklaşma, tasarlanmış çinko oksit, nanotanecik