Teknoloji Projelerimiz Projelerimiz
Geri
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden TÜBİTAK 1001'e iki proje

20.08.2015

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden TÜBİTAK 1001'e iki proje

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı ve Doç. Dr. Işıl Kabakçı Yurdakul’un yürütücülüklerini yapacakları araştırmalar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında proje desteği kazandı.

Prof. Dr. Odabaşı, yürütücülüğünü yapacağı “İngilizce Öğretim Elemanlarının Web 2.0 Teknolojileri Kullanımlarının Geliştirilmesine Yönelik Tersine Mesleki Gelişim Programının Tasarlanması ve Geliştirilmesi” başlıklı projeyle ilgili olarak şunları söyledi: "Mesleki gelişim altında geleneksel yöntem olan eğitim modeliyle (kurs, seminer ve konferans) verilmeye çalışılan destekler çoğu zaman istenen hedeflere ulaşamıyor. Mesleki gelişim programlarının tasarlanmasında ve geliştirilmesinde hitap edilen kesimin özellikleri dikkate alınarak yetişkin eğitim ilkelerinin göz önünde bulundurulmasının bu programların başarısını etkileyeceği de biliniyor. Bunun yanında teknoloji ile zenginleştirilmiş eğitim ortamları da öğrenme süreçlerinde sağladığı yeni imkânlarla mesleki gelişim programlarında karşılaşılan sorunların çözülmesinde kullanılabilecek öneriler sunuyor. Teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarına örneklerden biri de tersine öğrenme ortamlarıdır. Bu proje kapsamında yetişkin eğitimi ile tersine öğrenme ilkeleri kullanılarak öğretim elemanlarına yönelik bir mesleki gelişim programı hazırlanması amaçlanıyor. Böylelikle öğretim elemanlarının teknoloji kullanımlarının geliştirilmesi hedefleniyor."

Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanları için hazırlanacak projede Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Belgin Aydın araştırmacı, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işıl Kabakçı Yurdakul danışman, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Araştırma Görevlileri Fevzi İnan Dönmez ve Şenay Ozan da bursiyer olarak görev alacak.

Projenin ebeveynlere katkı sağlaması bekleniyor

Doç. Dr. Kabakçı Yurdakul yürütücülüğünü yaptığı “Ebeveynlerin Dijital Vatandaş Yetiştirme Yeterliklerini Geliştirmeye Yönelik Bir Eğitim Ortamının Geliştirilmesi” başlıklı projeyle ilgili olarak: “Faydalı olmakla birlikte çocuklar için olumsuz durumlar da yaratabilen bilgi ve iletişim teknolojileri araçları ve internetin zararlarından çocukları korumak ve onları dijital ortamlarda etkili iletişim kurabilen,  güvenli olarak alış-veriş yapabilen,  eğitim alabilen ve bu davranışları yaparken etik kurallara uyan hak ve sorumluluklarının bilincinde olan birer vatandaş olarak yetiştirmek günümüz ebeveynlerinin öncelikli görevi hâline gelmiştir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen araştırma sayesinde çocukların dijital vatandaş olarak yetiştirilmesi, yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, buna yönelik bir eğitim ortamının tasarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi amaçlanıyor. Proje sayesinde ayrıca Türkiye genelinde ebeveynlerin dijital vatandaş yetiştirme yeterlik algı düzeyi profillerine uygun bir eğitim ortamının tasarlanması, geliştirilmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi gerçekleştirilecektir.” dedi.

Projede Anadolu Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı danışman, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Akbulut, Ankara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Güyer, Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Naci Çoklar ve Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Onur Dönmez araştırmacı, Anadolu Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Araştırma Görevlileri Canan Çolak, Mesut Türk, Fatih Yaman ve Öğretmen Pelin Dönmez ise bursiyer olarak görev alacak.