Geri
Sörmaş Söğüt Refrakter Malzemeleri A. Ş.

26.01.2015

Sörmaş Söğüt Refrakter Malzemeleri A. Ş. Başvuru Tarihi
27.01.2015 - 27.02.2015

PTS-15009 nolu Proje Tabanlı Staj Programı kapsamında ''SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ A.Ş.'' firmasının “Refrakter endüstrisinde magnezya örgü harçlarının plastiklik ve yapışma özelliklerinin belirlenmesi” konu başlıklı projesi ile Anadolu Üniversitesi Kimya Bölümü'nden 1 stajyer öğrenci talebi vardır. Başvuruda bulunmak isteyen arkadaşlar 27.02.2015 tarihine kadar öz geçmişlerini ve başvuru formlarını bölüm staj koordinatörlüğüne teslim edebilirler.

Firmanın talep ettiği stajyer özellikleri
-İngilizce bilen, 
-araştırmaya meraklı, 
-öğrenmeye istekli.