Fikri Hak Süreçleri İçin Destek Hizmetleri
a-) Yenilik Değerlendirme Hizmetleri

Anadolu Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nin araştırmacılarıyla yapılan projeler sonucu fikri haklara konu olabilecek varlıklarının belirlenmesi, bu varlıkların hukuksal koruma işlemlerinin takibi ve bunlardan doğan hakların ticarileştirilme süreçlerinin yönetilmesi ile ilgili destekler sağlanmaktadır.

Verilen danışmanlık hizmetlerinde gizlilik içeren bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından kullanımını engellemek için gizlilik sözleşmeleri düzenlenerek gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bu çerçevede;

hizmetleri sağlanmaktadır.

Ticarileştirme Süreci