Teknoloji Değerleme ve Ticarileştirme Destek Hizmetleri

ARİNKOM TTO, Anadolu Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nin araştırmacılarıyla yapılan projeler sonucu ortaya çıkan fikri hakların ticarileştirilmesi aşamasında sektör temsilcilerine destek olmaktadır.

Bu çerçevede;

hizmetleri sağlanmaktadır.