Teknoloji Portföyü Teknoloji Portföyü

Günümüz dünyasında yaratıcı ve üretici düşünce gücünün bir sonucu olan bilgi olmaksızın toplum hayatının gelişmesi mümkün değildir. Gelişmiş ülkeler için en değerli varlık hiç kuşkusuz bilgidir ve bu gelişmiş toplumları “bilgi toplumu” ve “bilgi ekonomisi” olarak adlandırılmasını sağlamaktadır. Bilginin artan değeri, bilginin korunmasının ve ticarileştirilmesinin ülkeler ve toplumlar için önemini giderek arttırmıştır. Gelişmiş ülkeler için teknolojinin ticarileştirilmesi, teknolojinin transferi rekabet avantajının en önemli kaynağı haline gelmiştir.

Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasında en önemli konu şüphesiz bilginin üretilmesi ve bu bilginin katma değere dönüştürülmesidir. Bilginin üretilmesi ve bunun fiili hayata aktarılmasında ise  üniversitelere önemli görevler düşmektedir. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi temel değerlerinden biri olan bilgiyi üretme ve toplumun yararına kullanılabilir bir değere dönüştürme ilkesine paralel olarak üniversite içinde üretilen bilginin değere dönüşmesi amacıyla Anadolu Üniversitesi Teknoloji Portföyü oluşturulmuştur. Bu bilginin teknoloji transferi yoluyla katma değeri yüksek ürün ve projelere dönüşmesi için Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi (ARİNKOM TTO) “Anadolu Üniversitesi Fikri Haklar, Teknoloji Transferi ve Bilginin Ticarileştirilmesi Politika ve Esasları” kapsamında görevlendirilmiştir.

Teknoloji transferi ile üniversitemizde üretilen teknolojik bilginin değere dönüşmesi kapsamında hazırlanan Anadolu Üniversitesi Teknoloji Portföyü ülkemize sunulmuştur. Güçlü bir altyapı ve laboratuvar olanaklarına sahip üniversitemiz bünyesinde yapılan Ar-Ge çalışmaları ile geliştirilmiş teknolojilerden oluşan bu portföyün ülkemiz için bilginin ekonomik faydaya dönüşmesinde önemli katkı sağlayacağına inancımız büyüktür.

Prof.Dr. Naci GÜNDOĞAN
Anadolu Üniversitesi Rektörü