Teknoloji Portföyü Teknoloji Portföyü
Geri
Uçucu Organik Bileşik (Uob) Pasif Örnekleyicisi

15.06.2012

Uçucu Organik Bileşik (Uob) Pasif Örnekleyicisi

Pasif örnekleyiciler basit, kolay taşınabilir ve ucuz olmaları; elektrik gücüne ihtiyaç duyulmaksızın eşanlı olarak birden fazla noktada örnekleme imkânı sağlamaları vb. özelliklerinden dolayı hava kalitesi ölçüm çalışmalarında aktif ve otomatik örnekleme yöntemlerine göre daha fazla kolaylık ve avantaj sağlamaktadır. Bu nedenle son yıllarda yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen hava kirliliği örnekleme çalışmalarında pasif örnekleyicilerin kullanımları oldukça yaygın hale gelmiştir.

Türkiye’de UOB’ler için gerçekleştirilen pasif örnekleme çalışmalarında ticari olarak satın alınan örnekleyiciler kullanılmaktadır. Bu uygulama da oldukça büyük maliyet gerektirmekte ve çok sayıda noktada örnekleme yapma imkânını kısıtlamaktadır.

Bu buluş, ticari pasif örnekleyicilere nazaran daha düşük bir maliyetle örnekleme çalışmalarının sürekliliğinin sağlanabilmesi açısından önem taşımaktadır.

Buluş ile geliştirilen pasif örnekleyicinin gerekli temizleme ve ön işlemlerden sonra tekrar kullanılabilir olması da diğer bir avantajı olarak görülmektedir.

Buluş Sahipleri: Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu - Yrd. Doç. Dr. Emine Eftade Gaga - Arş. Gör. Özlem Özden
Başvuru Numarası: 2012/06997