Teknoloji Portföyü Teknoloji Portföyü
Geri
Gümüş İyonu Katkılı Antibakteriyel Malzeme

13.04.2011

Gümüş İyonu Katkılı Antibakteriyel Malzeme

Günümüzde ağır metallerin çoğu yalnız başına veya bileşikler halinde mikroorganizmaların kontrol edilmesinde kullanılabilmektedir. Metal iyonları mikroorganizmaların metabolizmalarını etkileyerek enzimlerini etkisiz hale getirmektedir. Ağır metallerin antibakteriyel etkileri farklıdır, fakat etkilerine göre bir sıraya sokmak gerekirse Ag˖ ve Hg˖˖ sırasının en başında yer alır.

Gümüş metalinin diğer metallere göre daha sık kullanılmasının sebepleri şu şekilde sıralanabilir:

- Bakterilere karşı daha etkili olması,
- Uygulanacak dozda zararlı etkilerinin bulunmaması,
- Çoğu malzemeye göre daha ucuz olması.

Buluş Sahipleri: Prof. Dr. Ali Savaş Koparal - Yrd. Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel - Prof. Dr. Aydın Doğan
Başvuru Numarası: 2011/03601