Teknoloji Portföyü Teknoloji Portföyü
Geri
Eklem Pozisyonu Duyusu Geri Bildirim Aracı

16.04.2015

Eklem Pozisyonu Duyusu Geri Bildirim Aracı

Diz eklemi; kaslar, bağlar ve çevre yumuşak dokulardan oluşan  özel bir yapı içerir. Geniş eklem hareketine sahip olan diz ekleminin eklem pozisyon hissinin farklı açılarda değerlendirilmesi, dize ait proprioseptif duyunun daha iyi anlaşılması için gereklidir.

Mevcut teknolojilerde dize ait eklem pozisyon hissi tek bir açıda yapılan ölçümlerle değerlendirilmekte ve eklem hareketlilik açısının ölçülmesinde, ölçümü yapılan bireyin eklem açısını belirledikten sonra herhangi bir görsel, işitsel ya da dokunsal bir geri bildirim elde edilememektedir.

Buluş ile eklemlerin açısal olarak ölçümlerinin yapılması sırasında kişilere görsel, işitsel ve dokunsal geri bildirim vererek bu kişilerin belirli bir süre aynı pozisyonda kalmalarını ya da belirtilen aralıkta hareket etmelerini sağlamak üzere istenilen pozisyona odaklanmalarını sağlayıcı bir araç geliştirilmiştir. Böylelikle ölçümlerin güvenirliliği artırılmış, kasın uzunluğundaki değişim olmaksın ölçümün tamamlanmasını sağlanmıştır.

Buluş Sahipleri: Öğr. Gör. Dr. Deniz Şimşek - Olgun Uğurlu - Doç. Dr. Abdullah Ruhi Soylu
Başvuru Numarası: 2015/04673