Kimdir? Veri Yönetim Sistemi
VERİYÖNETİM SİSTEMİ

ARİNKOM TTO Veri Yönetim Sistemi, teknoloji transfer kapsamındaki iş süreçlerinin yönetimi bağlamında ortaya çıkan ihtiyaçların tamamını elektronik ortamda yönetmek ve izlemek amacı ile hazırlanmış web tabanlı bir yazılımdır.
ARİNKOM TTO Veri Yönetim Sistemi girişi, ilgili panel üzerinden

• akademisyen,
• firma,
• öğrenci,
• girişimci olarak yapılabilmektedir.

Ayrıca yeni üye girişi ilgili panel üzerinde yeni üye butonu tıklanarak ve aşağıdaki üyelik tiplerinden birini seçerek oluşturulabilmektedir.

Sisteme firma olarak girildiğinde firma, kendisine ait bilgileri sisteme girebilmektedir. Firma, veri yönetim sistemine kayıt olduktan sonra yeni talep oluşturabilmekte, proje havuzuna ve akademisyen havuzlarına ulaşabilmekte, oluşturduğu taleplerin durumunu takip edebilmektedir. Sektörle ilgili destek programlarını, açık çağrıları ve TTO tarafından yayınlanan duyuruları bu panel üzerinden rahatlıkla takip edebilmektedir.

Firmanın veri yönetim sistemi üzerinden seçebileceği talepler; Akademik Danışmanlık, Proje Ortağı Talebi, Proje Yazma Desteği Talebi, FSHM Hizmeti, Eğitim Desteği, Genel Hizmet Talebi ve Laboratuvar Hizmetleri’nden oluşmaktadır. Oluşturulan talebin durumu, “Taleplerim” başlığı altından takip edebilmektedir.

Benzer şekilde Akademisyen girişi gerçekleştiğinde de akademisyenin özgeçmişini ve kendine ait bilgileri girebileceği bir panel karşısına çıkmaktadır. Ayrıca kullanıcı, kullanıcı ile gerçekleştirilen tüm toplantıları, sözleşmeleri vb. çalışmaları buradan senkronize bir şekilde takip edebilmektedir. Firma için bahsedilen konular benzer olarak akademisyen ve diğer kullanıcı tipleri içinde geçerlidir.

ARİNKOM TTO Veri Yönetim Sistemi’nden etkin bir şekilde faydalanmak için aşağıdaki kullanma kılavuzlarını inceleyebilirsiniz: