Startup'larımız

Bugamed Biyoteknoloji Ar-Ge Yazılım

https://www.bugamed.com.tr/

Temiz Üretim Teknolojileri ile Yerli Kolajen Üretimi

Biyoteknolojinin dünyadaki stratejik önemi ve bu alanlarda yapılan önemli gelişmeler dikkate alındığında ülkemizde biyoteknoloji sektörünün sürdürülebilir ve etkili bir yapıya kavuşması için yerli üretimlere fazlasıyla ihtiyaç duyulmaktadır (Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018). Bu kapsamda ülkemizde de öncelikli alanlar içerisine alınan Biyoteknoloji ve Doku mühendisliği ürünleri geliştirme ile ilgili projelerde oluşturulacak çıktılarda en büyük engel kullanılan hammaddelerin yurtdışından tedarik edilmesidir. Projemizde ekolojik yaklaşım ile hayvansal kaynaklı atık dokuların geri dönüşüm teknolojileri kullanılarak ülkemizdeki mevcut kaynaklar ile birlikte yüksek teknolojili yerli hammadde üretimi hedeflenmiştir. Üreteceğimiz yüksek teknoloji gurubuna giren kolajen ile başta ülkemizde ve dünyada diğer önemli bir sorun olan tıbbı atıkların yok edilmesinde harcanan enerji ve maliyetler büyük oranda düşürülüp katma değeri yüksek ürün eldesi gerçekleştirilecektir.