Startup'larımız

Modoya Elektronik Otomasyon Mühendislik Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş.

http://www.modoya.com

Modoya


İntralojistik sektörü içerisinde yer alan orta-büyük ölçekli imalat işletmelerinin bina için malların taşınmasına ilişkin otomoatik yönlendirmeli araçlar üretmektedir. Ülke içerisinde Otomatik Yönelendirmeli Araç (OYA)larda önemli bir konuma sahip olan MODOYA, sektörün önemli bir kaynağı olan mevcut fabrika içi taşıma cihazların otonom hale getirilmesini sağlayan kit üretimini hedeflemektedir. Sektörün yaygın kullanılan bir cihazına ilişkin kit oluşturularak saha çalışmaları tamamlanmıştır.Lazer Alan Tarayıcılı Navigasyon Sistemi ve Kontrol Yazılımı Geliştirilmesi

Haritacılık sektöründe 1990 yıllardan beri kullanılan LIDAR (lazer darbeleri kullanılarak bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını anlayan sistem) teknolojisinin son yıllarda 'güvenlik alan tarayıcı' ve 'otonom araçlarda navigasyon özelliği ile kullanılmaktadır. Bu projede reflektörlü ve reflektörsüz çalışma sistemine uygun lazer donanım ve yazılımı, kullanıcı arayüzü ile birlikte geliştirilmesi hedeflenmektedir.

OYA: Otomatik Yönlendirilmeli Araç

Endüstriyel üretim alanları için çok fonksiyonlu insandan bağımsız hareket edebilen elektrikli taşıma aracıdır. Modüllerin birleşiminden oluşması sebebiyle kolayca çekici, taşıyıcı, konveyör ve platform seçeneklerine dönüşebilmektedir.