Genç Girişimciler için Erasmus 2019-Erasmus for Young Entrepreneurs 2019 Hk.

08.07.2020 10:07

Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında işletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması 16 Ekim 2014 tarihinde Brüksel'de imzalanmıştır. COSME Programı kapsamında yayımlanan "Genç Girişimciler için Erasmus 2019-Erasmus for Young Entrepreneurs 2019" proje çağrısı yayımlanmıştır. Söz konusu olan çağrının detaylarını aşağıda bilgilerinize sunarız. 

Çağrının Kapsamı ve Amacı:

Bu çağrının amacı yeni kurulan veya halihazırda faaliyet gösteren işletmeler için bir bağlantı noktası olan aracı kurum/kuruluşları güçlendirmek ve büyütmektir. Bu bağlamda aracı kurum/ kuruluşlar, Genç Girişimciler için Erasmus Programı’nı yerelde uygulamak için seçileceklerdir. Aracı kurumlardan program katılımcılarını seçmeleri ve onlara yol göstermeleri beklenmektedir. Programa katılmak isteyen işletmeler, aracı kuruluşlar tarafından desteklenecektir.