1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ve 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 2. Çağrısı açıldı. 

Çağrılar ile firmaların proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Başvurular 01.07.2020 tarihi itibariyle https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden alınmaya başlanmıştır. 

Çağrı Takvimi

Çağrı Açılış Takvimi - 01/07/2020

Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi - 10/08/2020

Çağrı Kapanış Tarihi - 02/09/2020

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2020 yılı 2. Çağrı dokümanına ulaşmak için:

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/1501-cagri_duyurusu_2020-2_v2_8067872.pdf

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 2. Çağrı dokümanına ulaşmak için:

tubitak.gov.tr

1501 Başvuru Formu ve Kılavuzu için:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1501/icerik-basvuru-formlari

1507 Başvuru Formu ve Kılavuzu için:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1507/icerik-basvuru-formlari

İlgili Link:

https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1501-sanayi-ar-ge-destek-programi-ve-1507-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programi-2020-yili-2-cagrilari