1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

Bu programla, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve  proje sonuçlarını  Türkiye’de  uygulamayı  taahhüt  eden  kuruluşların  ihtiyaçları  doğrultusunda,  ürüne  ya  da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.  Programın uygulama esaslarında; Müşteri Kuruluş olarak anılan özel sektör kuruluşu ve Yürütücü Kuruluş olarak anılan üniversite ya da kamu araştırma  merkez  ve  enstitüsü bir İşbirliği Sözleşmesi imzalayacaktır. Bu sözleşme çerçevesinde Yürütücü Kuruluş tarafından yapılacak; yeni  bir  ürün  üretilmesi, mevcut  bir  ürünün  geliştirilmesi,  iyileştirilmesi,  ürün  kalitesi  veya  standardının yükseltilmesi  veya  maliyet  düşürücü  nitelikte  yeni  tekniklerin,  yeni  üretim  teknolojilerinin  geliştirilmesi projesi TÜBİTAK ve Müşteri Kuruluş tarafından finanse edilecektir.

Proje bütçesi üst sınırı 1.000.000 TL,

Proje süresi üst sınırı 24 ay’dır.

Proje bütçesinin; 

  • Müşteri Kuruluş KOBİ ise %75’i,
  • Müşteri Kuruluş BÜYÜK ölçekli ise %60’ı TÜBİTAK tarafından karşılanır. 

Proje Ekibi;  Yürütücü Kuruluşta çalışan bir Proje Yürütücüsü (doktoralı) ve proje için gerekli sayı ve niteliklerde; Araştırmacılar (doktoralı), Yardımcı Personeller (doktora şartı yok) ile Bursiyerlerden (en az yüksek lisans öğrencisi veya doktoralı kişiler) oluşur. 

İlgili Link:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1505-universite-sanayi-isbirligi-destek-programi