KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Bu programın amacı, desteklenecek araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerini sağlamaktır. 

Bu program, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilere KOSGEB tarafından uygulanacak Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programına ilişkin esasları kapsar.

Program kapsamında, proje süresi en az 8 ay en fazla 24 aydır. Yararlanıcının talep etmesi halinde kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilir. Verilen ek süre ile birlikte proje süresi toplamda 24 ayı geçemez.

Desteğin üst limiti geri ödemesiz olarak 150.000 TL’dir.

Başvuru sahibinin programdan yararlanmak için ilgili KOSGEB Birimine proje başvurusu yapması ve KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olması esastır.

Herhangi bir KOSGEB Birimi tarafından başvurusu reddedilen girişimci veya işletme, aynı proje için başka KOSGEB Birimine başvuramaz.  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında, yararlanıcının aynı anda bir projesi desteklenir.

İlgili link: 

https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Arge/2020/22.01.2020/ARGE_Program%C4%B1.pdf