KOSGEB Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Bu programın amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesidir.

Ar-Ge ve İnovasyon Programında, proje süresi en çok 24 aydır. Kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilir.

İşletme ve girişimcilerin Programdan yararlanmak için ilgili KOSGEB Birimine proje başvurusu yapmaları ve proje başvurusu yapan işletmelerin KOSGEB Veritabanına kayıtlı olmaları esastır.

Bu program, Ar-Ge ve İnovasyon ile Endüstriyel Uygulama Programları olmak üzere iki alt programdan oluşur.

Ar-Ge ve İnovasyon Programında, proje süresi en çok 24 aydır. Kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilir.

Endüstriyel Uygulama Programında proje süresi en çok 18 aydır. Kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilir.

Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında, işletmenin aynı anda bir projesi desteklenir. Projenin tamamlanması halinde, yeni bir proje sunulabilir. Ar-Ge ve İnovasyon Programı için belirlenen destek üst limitleri proje bazlı olup, işletmelerin her yeni projesinde destek üst limiti yeniden başlatılır. 

Endüstriyel Uygulama Programından işletme bir defa faydalanır.

İlgili Link :

https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Arge/AR-GE_PR-02-00(06)_AR-GE_I%CC%87novasyon_ve_Endu%CC%88striye_Uygulama_Destek_Program.pdf