1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı)

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle,

  • teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması
  • mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi
  • özgün teknolojilerin geliştirilmesi
  • teknolojik gelişimde ivme kazanılması

hedeflenmektedir.

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişime katkı sağlayacak yatırım projelerinin, uçtan uca bir yönetişim ve destek modeli ile Program kapsamında hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Çağrılı bir program olup, program kapsamında Öncelikli Ürün Listesinde yer alan ürünleri üretmeyi amaçlayan projelere Ar-Ge ihtiyacı olması durumunda TÜBİTAK tarafından 1511 Programı kapsamında hibe destek sağlanacaktır.

Bu programın amacı ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesidir. Çağrı bazlı bir programdır. Proje bütçesi ve proje süresi çağrı kapsamında belirlenmektedir.

Bütçe sınırı Çağrı duyurusunda belirtilmektedir. Proje harcamaları kapsamında büyük kuruluşlar için %60; KOBİ'ler için %75 hibe destek verilmektedir. Proje bütçesinin %10'u kadar genel gider desteği verilmektedir.

Açılan güncel destek çağrıları konusunda ARİNKOM TTO’dan bilgi alabilirsiniz.

İlgili Link:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1511-tubitak-oncelikli-alanlar-arastirma-teknoloji-gelistirme-ve-yenilik-p-d-pteknoloji-odakli