1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Program EUREKA EUROSTARS ERA-NET ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına çıkan programlar ve benzeri uluslararası programlara sunulan uluslararası ortaklı araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesi için oluşturulmuştur. Bu tür uluslararası programlara katılan Türkiye’de yerleşik firma düzeyinde katma değer yaratan tüm kuruluşlar bu programdan yararlanabilmektedir. Projelerde bütçe sınırı bulunmamakta olup projeler uluslararası proje süresi kadar desteklenmektedir.

Programın amacı, uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır.

Proje bütçesinin sınırı uluslararası programın koşullarına bağlıdır. Proje harcamaları kapsamında büyük kuruluşlar için %60 hibe destek verilmektedir. Proje harcamaları kapsamında KOBİ’ler için %75 hibe destek verilmektedir.

Başvurular sürekli açıktır.

İlgili Link: 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-programlari/icerik-1509-tubitak-uluslararasi-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi