Akademik Girişim Yönlendirme Programı (AGYP)

Akademik Girişim Yönlendirme Programı, üniversitelerde akademisyenler tarafından yürütülen araştırmaların yenilikçi fikirlerini hayata geçirebilecekleri ortamı oluşturarak, hedeflerine ulaşmasını sağlayarak Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kuracakları şirket aracılığıyla ticari bir ürün haline getirilmesi sürecidir. Program yıl boyunca açık olmakla birlikte Eskişehir ve çevresindeki üniversiteler de görev alan akademisyenler başvuru yapabilir. Akademisyenler şirket sahibi ya da şirket kurma aşamasında olanlardan seçilmektedir. Şirketi olanların şirketlerinin yaşı 3’ü geçmemelidir. Akademik Girişim Yönlendirme Programı’nda şirketlere ön bir fizibilite çalışması ile ihtiyaç haritası çıkartılarak ilgili programa yönlendirilmektedir. Programın amacı; akademisyenlerin şirket kurma, patent, üretim, pazarlama ve yönetim konularında, yasal yükümlülükleri konularında, buluşlarının ticarileştirme süreçleri hakkında ve şirket kurmaları durumunda elde edecekleri vergi muafiyetleri konularında bilgi vermek ve yönlendirmektir. Akademik Girişim Yönlendirme Programı’nda sunulan hizmetler;

 • Teknik destek
 • Muhasebe ve mali müşavirlik konularında destek
 • Uzman mentor desteği
 • Yatırımcı bağlantıları
 • Sanayicilerle buluşturma
 • İhtiyaca göre eğitim
 • Deneyim paylaşımı
 • Kamu destekleri konusunda yönlendirme
 • Havuz oluşturulması

Bu program ile akademisyenler, network imkânı, müşteriye kolay ulaşma stratejinin geliştirilmesi, girişimin sağlıklı bir şekilde büyüme stratejisini belirlenmesi, girişimin TRL seviyesinin yükseltilmesi, doğru hedefe ve vizyona odaklanma, doğru strateji ve yaklaşımlarla finansal güç kazanabilme, müşterilerle devamlı ve sürdürülebilir ilişki oluşturabilmesi gibi faydalar elde etmektedir. Ayrıca bunların yanı sıra TTO uzmanları tarafından desteklenerek ARİNKOM TTO’nun Akademik Girişimci Geliştirme Programı (AGGP), TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG), KOSGEB tarafından yürütülen Girişimciliği Geliştirme Destek Programı ve Ar-Ge İnovasyon Destek Programı’na yönlendirilerek kaynak elde etmeleri sağlanmaktadır.


Akademik Girişim Geliştirme Programı (AGGP)

ARİNKOM TTO ve ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi ortaklığı ile gerçekleştirilen Akademik Girişim Geliştirme Programı; şirket kurmuş ve/veya şirket kurma aşamasında olan, prototip ya da MVP seviyesinde ürünü olan teknoloji odaklı bir iş fikrine sahip akademisyenler için tasarlanmıştır. Program dâhilinde girişimcilere; girişimcilik, yalın kanvas, iş modeli ve değer önerisi geliştirme, ekip ve kaynak yönetimi, müşteri geliştirme, satış ve pazarlama son olarak ise yatırımcı sunumu hazırlama konularında mentorluklar sağlanır ve teknik-uygulamalı eğitimler verilir. Tüm bu iyileştirmelerin yanında sanayi iş birlikleri ile potansiyel müşterilerle tanışma imkânı sunulur ve yatırımcı ağlarına erişimleri sağlanır.

Program dâhilinde olan tüm organizasyonlar ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirilir.

Program 2019 yılından bu yana yıl içerisinde düzenli olarak 2 çevrim şeklinde organize edilmektedir. Her bir çevrim 5 ay sürmektedir. Akademik Girişim Geliştirme Programı tematik bir program değildir. Farklı sektörlerde, teknoloji tabanlı iş fikirlerine açık olup Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi dâhilinde hizmet veren tüm akademisyenler başvuru yapabilir. Program içeriğinde verilecek eğitimler şu şekildedir;

 • Girişimcilik Eğitimi
 • Yalın Kanvas Eğitimi
 • İş Modeli ve Müşteri Doğrulama Eğitimi
 • Değer Önerisi Geliştirme Eğitimi
 • MVP
 • Pazar Araştırması ve Rekabet Analizi Eğitimi
 • Pazarlama ve Satış Eğitimi
 • Fikri Ve Sınai Haklar Eğitimi
 • Ulusal ve Uluslararası Destek Programları
 • Teknoparklarda Vergi Sistemi Eğitimi
 • Yatırım Süreçleri ve Yatırım Sunumu

Akademik Girişim Geliştirme Programı’nı başarıyla tamamlayan girişimler; temel girişimcilik yapı taşlarının hepsine hâkim, teknoloji olgunluk seviyeleri yükseltmiş ve yatırım alma potansiyeline hazır bir duruma gelmiş olacaklardır. Programı başarıyla tamamlayan girişimler çevrim sonu ve/veya yıl sonunda yatırımcıların karşısına çıkarak girişimlerini anlatma ve yatırım alma şansına sahip olacaktır.