Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı (TechUP)

TechUP Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı; ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi tarafından 2016 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen, Eskişehir ve bölgesinde faaliyet gösteren firmalara yönelik eğitim, mentorluk ve danışmanlık hizmetlerinden oluşan bir hızlandırıcı programdır. Programın amacı, Eskişehir ve bölgesinde faaliyet gösterdiği alanda yenilikçi ve teknolojik bir ürünü/hizmeti olan; fakat söz konusu atılım için finansal kaynaklara ve gerekli olan tecrübeye ulaşmakta zorlanan girişimcilerin büyüme hedeflerinin mentorlar gözetiminde desteklenmesi ve girişimcilerin yatırım yapılabilir hale getirilmesidir. TechUP sıradan bir girişimcilik eğitimi değildir. Tamamen firmaların yenilikçi ve teknolojik ürün/hizmetlerine yönelik uygulamalar içeren interaktif bir programdır. Programa katılım için Eskişehir’de faaliyet gösteren, yenilikçi ve teknolojik bir ürünü / hizmeti olan, en az 3 ay önce kurulmuş, tercihen ciro elde etmiş, mentor desteği ile büyümek ve yatırım almak isteyen, teknoloji tabanlı firmalar gibi başlıca şartların sağlanması gerekmektedir.

ARİNKOM TTO tarafından gerçekleştirilen Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Program 6 adımdan oluşmaktadır:

  • 1. Firma Görüşmeleri ve Firma Analizi
  • 2. Temel Teorik Eğitimler (İş Modeli Kanvası, Pazar ve Rakip Analizi, Finansal Analiz vb.)
  • 3. Birebir Uygulamalı Eğitimler
  • 4. Teknoloji Özetlerinin Hazırlanması
  • 5. Demo Day’e Hazırlık Eğitimi (Eğitim ve Uygulama)
  • 6. Demo Day’e Hazırlık (Prova)

İlk olarak seçilen 10 firma ziyaret edilerek firma analizi yapılır. Bu ziyaretlere eğitmenlerin de katılımı sağlanarak firmanın ihtiyaçları belirlenip, yakından tanınması sağlanır. Program boyunca 10 firmaya toplamda 132 saat eğitim verilir. Bu eğitim; 16 saatlik teorik eğitim, 16 saatlik Demo Day’e hazırlık eğitimi ve 10’ar saatlik firmalarla birebir uygulamalı eğitimden oluşur. Temel Teorik Eğitimler İş Modeli Kanvası, Pazar ve Rakip Analizi, Finansal Analizi gibi başlıklardan oluşur. Uygulamalı eğitimler ise eğitmenler, TTO uzmanları ve firma yetkililerinin birebir görüşmesi vasıtasıyla gerçekleştirilir. Uygulamalı eğitimler sırasında firmaların ihtiyaçlarına yönelik pazar analizi, fikri mülkiyet durum analizi ve finansal projeksiyon çalışmaları yapılarak Teknoloji Özetleri hazırlanır. Hızlandırıcı Programın son ayağı Demo Day’e hazırlık eğitimidir. Bu eğitim yatırımcılara yapılacak sunum tekniklerini kapsayan teorik eğitim ile her bir firmanın kendi sunumunu hazırlayacağı uygulamalı eğitimden ve Demo Day öncesi yapılacak provalardan oluşur. Hızlandırıcı Program sonunda her bir firmanın Firma Analizleri, Teknoloji Özetleri ve Demo Day Sunumları hazırlanmış olur. Program sonunda girişimciler Demo Day’de yatırımcılara teknolojilerini sunmaları sağlanır ve olası yatırım süreçlerinde destek hizmetleri verilir.