STARTUPUS Öğrenci Programı

STARTUPUS Öğrenci Programı, Anadolu Üniversitesi ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi tarafından ilk olarak 2016 yılında hayata geçirilen ve her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen üniversite öğrencilerine yönelik bir programdır. Programın isim hakkı ARİNKOM TTO’ya aittir. Büyük oranda üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilen STARTUPUS Öğrenci Programı’nda öğrencilerin iş fikirlerinin olgunlaşmasını ve hayata geçirilmesini destekleyen bir atölye çalışmasıdır. Girişimci adayları bireysel ya da takım halinde başvuru yapabilmektedir. Her yıl takım başvurusuna öncelik verilmekte olup toplam 10 takım başvurusu programa dâhil edilmektedir.

STARTUPUS Öğrenci Programı’nda katılımcılara 3 gün süre ile yoğun eğitim desteği sağlanmaktadır. Bu eğitimler şu şekildedir;

  • Girişimcilik Eğitimi
  • İş Modeli Kanvası Eğitimi
  • Girişimcilikte Fikri Haklar ve Teknoloji Olgunluk Seviyesi
  • Pazar ve Rakip Analizi Eğitimi
  • Sunum Eğitimi

Eğitimler ile teorik bilgi sahibi olan girişimcilere, uygulamalı iş modeli kanvas çalışması, takım çalışması gibi başlıca temel uygulamalı başlıklar da aktarılmaktadır. Bunlara ek olarak programın 2. gününde Ar-Ge Merkezi üst düzey uzmanları, akademisyen ve TTO uzmanları tarafından yarım gün süre ile mentorluk desteği sağlanmaktadır.

Programın son gününde girişimci adaylarının geliştirdikleri iş fikirleri oluşturulan bir Jüri Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmektedir. Değerlendirme Komisyonu Ar-Ge Merkezi yöneticileri ve yardımcıları, Eskişehir Ticaret Odası ve Eskişehir Sanayi Odası küme yöneticileri, akademisyen ve TTO yöneticisinden oluşturulmaktadır. Girişimci adayları 5 dakika sunum ve 5 dakika soru-cevap olarak iş fikirlerini jüriye sunmaktadır. Değerlendirme Komisyonu tarafından problem, çözüm, yenilikçi yönü, teknoloji düzeyi, olgunluk seviyesi, ticarileşme potansiyeli ve uygulanabilirliği gibi kriterlerden geçerek en yüksek puanı alan ilk 3 girişimciye belirli ödül ve destekler verilmektedir.

Program sonunda, inovatif iş fikirlerinin olgunlaşması beklenen öğrencilerin mezun olduklarında girişimcilik desteklerine başvuru yapabilmeleri için gerekli olan alt yapıyı oluşturması hedeflenmiştir. Programda başarı gösteren ve TÜBİTAK program şartlarını sağlayan girişimciler ARİNKOM TTO uzmanları tarafından TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı’na, proje pazarlarına vb. yönlendirilmektedir.