Kalite Politikamız

ARİNKOM TTO 03.10.2017 tarihinden bu yana faaliyetlerini, ISO 9001:2015 standartına uygun biçimde, Bureau Veritas ve TÜRKAK tarafından onaylı olarak sürdürmektedir. Kuruluşumuzun Kalite Yönetim Sistem Politikası doğrultusunda uygulanacak Kalite Yönetim Sistemi; ilgili esasları, dokümanları, yetki ve sorumlulukları ve gerekli olan tüm faaliyetler ile tüm Kuruluşumuz birimlerini ve süreçlerini kapsamaktadır.

ARİNKOM TTO Faaliyet Kapsamı:

Üniversiteden çıkan bilgi ve teknolojileri projelendirme, üniversite - sanayi iş birliği kapsamında eşleştirme, fikri mülkiyet, lisanslama ve girişimcilik destek ve danışmanlık faaliyetleridir.

ARİNKOM TTO Kalite Politikamız:

ARİNKOM TTO, bilgi ve teknolojinin toplumsal faydaya dönüştürülmesi amacı ile ilgili mevzuat, kalite normları, prosedürleri ve hizmet süreçleri çerçevesinde; iç ve dış paydaşlar arası Ar-Ge ve yenilik odaklı iş birliklerini farkındalık oluşturarak planlayan bu çalışmalarda etik değerleri her zaman ön planda tutarak koşulsuz müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayı ve bu kapsamda kendini sürekli geliştirmeyi taahhüt eden bir arayüz kurumdur.

Bu çerçevede başarıya ulaşabilmek için aşağıdaki hususları uygulamak ve sürekliliğini sağlamak temel kalite politikamızdır;

  • ISO 9001 standardını karşılayacak şekilde kalite sisteminin kurulması, kalite hedeflerinin belirlenmesi ve bu çerçevede sistemin sürekli iyileştirilmesi,
  • Toplam kaliteyi esas alarak birlikte çalışma kültürü ve takım ruhu içerisinde, toplum ve çevreye duyarlı olarak misyonumuzun gerçekleştirilmesi,
  • Paydaş gereksinim ve beklentilerini karşılamak için süreçlerimizin değişim ve gelişiminin sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sağlanması.
Kalite Belgesi