Proje Tabanlı Staj (PTS)

ARİNKOM TTO olarak firmaların faaliyetleri doğrultusunda gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek olan projeler için, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan tüm fakülte ve bölümlerden stajyer öğrenci seçimi yapılabilen, üniversite öğrencilerinin kariyer planlamasına katkı sağlayan etkin ve sonuç odaklı bir staj programıdır.

Bu programda;

 • Öğrenciye staj sürecince bir akademik danışman ve bir endüstriyel danışman eşlik etmekte,
 • Öğrenci, staj sürecinde belirli bir projeye odaklanmakta ve süreçlere daha çabuk uyum sağlamakta,
 • Firmanın isteğine bağlı olarak staj süresi minimum 45 ile maksimum 90 iş gün arasında olabilmekte,
 • Firma, stajyerini Üniversite’nin ön elemeden geçirdiği öğrenciler arasından seçebilmekte ve isterse gerekli görüşme ve sınavları kendisi yapabilmekte,
 • Konusu belli olan bir projede çalışacak öğrenci, staj öncesi ön hazırlık yapma imkânına sahip olabilmektedir.

Proje Tabanlı Staj (PTS) Programı ile Neler Yapıyoruz?

Proje Tabanlı Staj programı ile:

 • Öğrencilerin staj deneyimlerinin daha nitelikli kılıyoruz.
 • Firmalara ihtiyaç duydukları konularda destek sağlıyoruz.
 • Araştırmacılar ile sektör kuruluşlarının ilişkilerinin arttırılmasına destek oluyoruz.
 • 3. ve 4. sınıf üniversite öğrencilerinin büyük firmalarda staj yapmalarına ve geleceğin yönetici adayı olarak kariyer hayatına atılmalarına fırsat tanıyoruz.
 • Firmalardan gelen talepler ile öğrencilerin iş hayatına dâhil olmalarını ve kendilerini geleceğe hazırlamalarını sağlayarak, onların geleceğe yönelik kaygılarını azaltmayı hedefliyoruz.
 • Firmaların PTS sürecinde stajyerleri yakından tanıması ve kendileri için potansiyel eleman sağlama imkânına ulaşmasını kolaylaştırıyoruz.