ARİNKOM TTO

13 Mart 2013 tarihinde Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi olarak kurulan ARİNKOM TTO Yunus Emre Kampüsünde, 2014 yılı Ocak ayından itibaren TÜBİTAK 1513 programı destekli bir arayüz olarak faaliyet göstermektedir.

ARİNKOM TTO’nun temel amacı Eskişehir ve bölgesindeki araştırma, teknoloji geliştirme, inovasyon ve teknoloji tabanlı girişimcilik faaliyetlerine ivme kazandırmak ve bağlı olduğu Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesinin teknoloji transfer ve bilginin ticarileşme potansiyelinin bölge, ülke ve dünya yararına en iyi şekilde kullanılmasını sağlamaktır.