Ekibimiz

Mahmut KİPER

Danışman

1984 yılında ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. ETİBANK ve KOSGEB’de çalışmış, ardından 1996 -2007 yılları arasında TÜBİTAK – TEYDEB’te Sanayi Ar-Ge Destekleri Programı Alan Koordinatörü, Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı Koordinatörü, Eureka Programı Ulusal Proje Koordinatörü, Proje Pazarları Platformu Destekleme Programı Koordinatörü görevlerinde bulunmuştur. Son olarak TTGV’de Başuzman pozisyonunda çalışmıştır. AB çerçeve programlarında pek çok çağrıda değerlendiricilik yapmış, bazı AB projelerinde Türkiye sorumlusu olarak yer almıştır. Teknoloji Transfer Arayüzleri ve Üniversite-Sanayi İş Birliği konularında çalışmaları ve kitapları bulunmaktadır. Türkiye’de teknoloji geliştirme ve inovasyon politikalarına ve uygulamalarına katkıları, üniversite-sanayi iş birliği programlarına getirdiği kurumsal çözüm modelleri ve uygulamaları ile mühendislik eğitimine katkıları dolayısıyla “ODTÜ Senatosu 2010 Takdir Ödülü” ne layık görülmüştür. Kiper’in “Üretim Ekonomisi için Sanayi ve Teknoloji Politikaları”, “Dünya’da ve Türkiye’de Üniversite-Sanayi İşbirliği” ve ilk dönem sanayi gelişiminin anlatıldığı “Artık Paydos” isimli 3 kitabı vardır.

/