1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla 2020 yılı Ocak ayından başlayarak yılda 2 kez açılacak bütçe esaslı çağrılarla yürütülecektir.

Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

Çağrı kapsamında, KOBİ ölçeğindeki firmaların;

  • Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışmaları,
  • Mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi 
  • Firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.


Ayrıca projeler kapsamında;

  • Firmanın teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması 
  • Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi 
  • İhracatı hedef alan ürün veya teknoloji geliştirilmesi 
  • Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi kabul için büyük önem taşımaktadır.


Proje bütçesi 600.000 TL’yi aşamaz. Proje harcamaları için % 75 hibe destek sağlanmaktadır.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 2. Çağrısı açılmıştır.

Başvurular 01.07.2020 tarihi itibariyle https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden alınmaya başlanacaktır.


Çağrı Takvimi

Çağrı Açılış Takvimi
01/07/2020
Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi
10/08/2020
Çağrı Kapanış Tarihi
02/09/2020


İlgili Link:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1507-tubitak-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programi